نجفی

حضور برخی از مسئولین و کارآفرینان در غرفه خبرگزاری صنایع (گزارش تصویری)

برخی ار مسئولین و کارآفرینان در غرفه خبرگزاری صنایع در نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک ایران حضور یافته‌اند.