مبارزه با فساد
یادداشت:

مبارزه با فساد ، کلید قفل امید اجتماعی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گزارشی مبارزه با فساد را کلید قفل امید اجتماعی دانست.
نقش اقتصاد تعاونی در صنعت و اقتصاد کشور
یادداشت

نقش اقتصاد تعاونی در صنعت و اقتصاد کشور

دولت‌ها همواره جهت ارتقای بهره‌وری و سطح رقابت‌پذیری، توسعه مشارکت مردمی، مبارزه با بیکاری، شفافیت اقتصادی و فقرزدایی توجه ویژه‌ای به اقتصاد تعاونی دارند.
تقویت پول ملی کشور
رئیس کل بانک مرکزی:

تقویت ۴۰ درصدی پول ملی کشور

رئیس کل بانک مرکزی از تقویت ۴۰ درصدی پول ملی کشور خبر داد.
صادرات در شرایط تحریم
یادداشت

صادرات در شرایط تحریم

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در یادداشتی افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه را یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی تحریم توصیف کرد.
ضادرات، تنها راه توسعه معادن
یادداشت

رفتارشناسی مراکز خیریه

نگاهی به مراکز خیریه نشان می‌دهد که اعتماد عمومی بر مبنای شفافیت عامل اصلی حیات آنها در هدف مقدسی است که دنبال می‌کنند، اما رفتارشناسی این مراکز نشان می‌دهد که آنها در این حوزه نیاز به تحولی جدی دارند.
حذف ۴ صفر از پول ملی
یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صنایع تشریح کرد:

دلایل، اهداف، پیامدها و زمان مناسب حذف ۴ صفر از پول ملی

یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صنایع، دلایل، اهداف، پیامدها و زمان مناسب حذف ۴ صفر از پول ملی را تشریح کرد.
نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل

ارزیابی اجمالی از نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل/ منطق تولیدی باید جایگزین منطق اقتصادی شود

یک پژوهشگر مسائل صنعتی ایران در یک ارزیابی اجمالی از نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل به این نتیجه رسیده است که در نهضت داخلی‌سازی، منطق تولیدی باید جایگزین منطق اقتصادی شود
seminar-abaad-hoghooghi-tahrim-4
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد

تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیربانکی

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها با استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیربانکی خبر داد.
رونق تولید
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران بیان کرد

تدابیر صندوق ضمانت صادرات در سال رونق تولید

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در یادداشتی تدابیر این صندوق در سال رونق تولید را بیان کرد.
طرح‌تاپ
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت:

طرح‌ تاپ عامل رونق تولید می‌شود

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت  صنعت، معدن و تجارت طرح‌تاپ را عامل رونق تولید در کشور دانست.
1 2 3 7