اولویت‌های گمرک از نگاه رئیس کل گمرک ایران

اولویت‌های گمرک ایران (اینفوگرافی)

رئیس کل گمرک در مراسم معارفه خود با اشاره به اولویت‌های گمرک ایران بر توسعه تجارت تأکید کرد.
رئیس کل گمرک ایران

ماموریت رئیس کل گمرک ایران ابلاغ شد (اینفوگرافی)

وزیر اقتصاد، در حکمی مهدی میر اشرفی را به عنوان رئیس کل جدید گمرک ایران منصوب کرد.
برنامه‌های اسماعیلی
اینفوگرافی:

برنامه‌های رئیس سازمان نظام مهندسی معدن

رئیس جمهور در حکمی دکتر اسماعیلی را برای مدت ۳ سال به عنوان رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی معدن منصوب کرد.
ماموریت صالحی‌نیا
اینفوگرافی:

ماموریت سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی

وزیر صمت در حکمی مهندس محسن صالحی‌نیا را به عنوان سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، منصوب و به وی ماموریت داد با مدیریتی جهادی در توسعه و ارتقای فعالیت‌های حوزه صنعت، اهتمام لازم را بعمل آورد.
ماموریت مهندس قبادی
اینفوگرافی:

ماموریت معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت

وزیر صمت در حکمی مهندس عباس قبادی را به عنوان معاون بازرگانی داخلی منصوب و به وی ماموریت داد با مدیریتی جهادی در توسعه و ارتقای فعالیت‌های حوزه صنعت، اهتمام لازم را بعمل آورد.
ارتقای بهره وری
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد

برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت برای ارتقای بهره‌وری (اینفوگرافی)

مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت برای حمایت از تولیدات داخلی در قالب اینفوگرافی تشریح شده که می‌توانید در ادامه مشاهده فرمایید.
حمایت از تولیدات داخلی
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد

برنامه وزیر پیشنهادی صنعت برای حمایت از تولیدات داخلی (اینفوگرافی)

مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت برای حمایت از تولیدات داخلی در قالب اینفوگرافی تشریح شده که می‌توانید در ادامه مشاهده فرمایید.
راهبردها در حوزه صنعت
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد

راهبردهای توسعه‌ای وزیر پیشنهادی صنعت در حوزه صنعت (اینفوگرافی)

مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت برای راهبردهای توسعه‌ای در حوزه صنعت در قالب اینفوگرافی تشریح شده که می‌توانید در ادامه مشاهده فرمایید.
توسعه خدمات الکترونیکی
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد

برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت برای توسعه خدمات الکترونیکی (اینفوگرافی)

مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت برای توسعه خدمات الکترونیکی در قالب اینفوگرافی تشریح شده که می‌توانید در ادامه مشاهده فرمایید.
توسعه سرمایه گذاری خارجی
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد

برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت برای توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی (اینفوگرافی)

مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت برای راهبردهای توسعه‌ای در حوزه صنعت در قالب اینفوگرافی تشریح شده که می‌توانید در ادامه مشاهده فرمایید.
1 2