مهدی صادقی نیارکی
معاون امور صنایع وزارت صنعت:

ضرورت هم افزایی بین دستگاه‌ها برای توسعه صنعت دریایی

معاون امور صنایع وزارت صنعت در نشست شورای راهبری توسعه صنایع دریایی، هم افزایی بین دستگاه‌ها برای توسعه صنعت دریایی را ضروری دانست.
میزان تسهیلات صنایع دریایی در سال ۹۸
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی:

تشکیل ۵ کمیته با ماموریت‌های متفاوت در صندوق توسعه صنایع دریایی

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی از تشکیل ۵ کمیته بر اساس مصوبه مجمع عمومی سال ۱۳۹۸ این صندوق خبر داد.