صندوق حمایت از تحقیقات
رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

رشد ۱۵ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته از رشد ۱۵ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط این صندوق در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ خبر داد.