تفاهم‌نامه همکاری با صندوق صنایع پیشرفته
معاونت امور صنایع وزارت صمت:

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور صنایع وزارت صمت و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

معاونت امور صنایع وزارت صمت از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان این معاونت و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته خبر داد.
صندوق حمایت از تحقیقات
رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

رشد ۱۵ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته

رئیس صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته از رشد ۱۵ درصدی صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط این صندوق در ۶ ماهه نخست سال ۹۸ خبر داد.