۶۰۳۶۷_۷۴۹
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی:

اولویت پتروشیمی‌ها تامین کود اوره مورد نیاز کشاورزان باشد

کشور با مازاد تولید کود اوره مواجه است و انتظار می رود پتروشیمی‎ها به جای صادرات، اولویت خود را تامین کود اوره بخش کشاورزی قرار دهند تا امنیت غذایی کشور آسیب نبیند.
۱۸۱۴۸۱۰
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

تسهیلات برای تولید آفت‌کش‌های کم‌خطر در مناطق روستایی

معاون امور جهاد کشاورزی: از اعتباری که برای اشتغال روستایی اختصاص یافته شرکت‌های تولید‌کننده آفت‌کش‌های کم‌خطر در مناطق روستایی می‌توانند استفاده کنند.
کود
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار توصیه کرد

لحاظ کردن توصیه کارشناسان در استفاده از کودهای شیمیایی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار توصیه کرد که کشاورزان به منظور حفظ منابع آب و خاک کود شیمیایی را براساس توصیه کارشناسان مصرف کنند.
کود

مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در ۱۰ سال اخیر

رئیس انجمن علمی بهداشت محیط ایران نسبت به مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی در ۱۰ سال اخیر هشدار داد.