هاشمی

متولیان تامین مالی از تعاون حمایت نمی‌کنند

متولیان تامین منابع مالی از بخش‌تعاون حمایت نکرده اند و تنها بانک بخش‌تعاون سرمایه اندکی داشته و توانایی حمایت و پشتیبانی فعالیت های بخش‌تعاون را ندارد.
۱۳۹۳۰۷۲۸۱۵۴۶۰۸۷۷۱۳۸۸۵۹۵۴

شرکت‌های تعاونی باید از وابستگی به دولت خارج شوند

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی: شرکت‌های تعاونی باید از وابستگی به دولت خارج شوند تا بتوانند نقش خود را بدرستی ایفا کنند.
داریوش
رییس پارک علم و فناوری یزد:

سهم ۱۰ درصدی پارک علم و فناوری یزد از صادرات فناوری

پارک علم و فناوری یزد طی سه سال اخیر ۶٫۱ میلیون دلار صادرات فناوری داشته و ۱۰ درصد صادرات پارک‌های کشور را به خود اختصاص داده است.