اخبار برگزیده

نیروگاه

وجود ۳۰۰۰ هزار مگاوات نیروگاه فرسوده در سراسر کشور

سه هزار مگاوات نیروگاه فرسوده در سراسر کشور وجود دارد که طبق براوردهای صورت گرفته پنج سال زمان برای جایگزینی این نیروگاه‌ها نیاز است.
نیروگاه خورشیدی۱

نخستین نیروگاه خورشیدی استان سیستان و بلوچستان

نخستین نیروگاه خورشیدی استان سیستان و بلوچستان که با تامین مالی بانک صنعت و معدن از محل صندوق توسعه ملی به اجرا درآمده است، به بهره برداری می‌رسد.
همراه اول