نمایشگاه خودرو

افتتاح نمایشگاه قطعات خودرو در اصفهان

چهاردهمین نمایشگاه قطعات خودرو ، مجموعه‌ها و صنایع وابسته چهارشنبه عصر در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در جوار پل تاریخی شهرستان گشایش یافت.
همراه اول