۵۷۵۱۸۷۸۴
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد:

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در آمادگی کامل است/سوخت کافی وجود دارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی : آماده امداد رسانی کامل به هموطنان هستیم، و همچنین در پمپ‌های بنزین داخل شهر و جاده‌ای به اندازه کافی سوخت وجود دارد.