فرزاد ارزانی.۲

عملکرد درخشان فولاد هرمزگان در سال ٩۶

تولید تختال در فولاد هرمزگان با تلاش و عملکرد درخشان فولادهرمزگان در سال ۹۶ به بیش از ۱،۴۰۰،۰۰۰ تن رسید.
۱

کاهش بیش از ۴۰ درصدی ذخیره آب سدهای مازندران

مدیر بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران از کاهش ۴۶ درصدی ذخیره سازی آب سدهای این استان خبر داد.
۱
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی مازندران:

۵۴ صندوق زنان روستایی در استان مازندران

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی مازندران، از فعالیت ۵۴ صندوق فعال زنان روستایی در مازندران خبر داد.