- خبرگزاری صنایع - https://sanayepress.com -

نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک اثبات توانمندی کشور در حوزه صنایع کوچک بود+فیلم

صنایع کوچک

رئیس سازمان بازرسی سازمان صنایع کوچک، برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌کوچک کشور را موجب توانمندی و رشد بیشتر در صنایع کوچک برشمرد.

 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع [1]، رئیس سازمان بازرسی [2] سازمان صنایع کوچک، برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌کوچک کشور را موجب توانمندی  و رشد بیشتر در صنایع کوچک، برشمرد.

 

*** نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک محل عرضه تولیدات 

 

قبادی، رئیس سازمان بازرسی [2] سازمان صنایع کوچک، در پایان نمایشگاه [3] توانمندی‌های صنایع کوچک، با حضور در این خبرگزاری ارزیابی خود را از نمایشگاه مذکور، توانمندی‌های کشور، مشکلات صنایع‌کوچک و خبرگزاری صنایع تشریح کرد.

 

در ادامه می‌توانید خلاصه‌ای از اظهارات رئیس بازرسی سازمان صنایع‌کوچک و شهرک‌های صنعتی را مشاهده فرمایید:

 

انتهای پیام///