- خبرگزاری صنایع - https://sanayepress.com -

تمدید مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده پاییز ۹۹

مالیات

معاون سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره سوم (پاییز ۹۹) تا اواسط بهمن‌ماه خبر داد.

 

*** تمدید مهلت اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

 

به گزارش خبرگزاری صنایع [1]، محمد مسیحی پیرامون تمدید مهلت [2] اظهارنامه مال‍یات بر ارزش افزوده، اظهار داشت:

مودیان مال‍یاتی مشمول قانون مال‍یات بر ارزش افزوده تا پانزدهم بهمن ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل و تسلیم [3] اظهارنامه فصل پاییز ۹۹ اقدام نمایند.

مهلت ارائه و تسلیم اظهارنامه مال‍یات بر ارزش افزوده طبق قانون ۱۵ روز پس از پایان هر فصل است، اما بر اساس مصوبه های چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تکمیل و ارسال اظهارنامه مال‍یات برارزش افزوده دوره سوم سال ۱۳۹۹ (فصل پاییز) و سررسید پرداخت مالی‍ات آن، یک ماه تمدید شده است.

 

 

اخبار مهم صنایع:

موافق قیمت‌گذاری دستوری نبوده‌ام و نیستم [4]

سبک جدیدی از جدول ۱۷ در لایحه بودجه ۱۴۰۰  [5]

گلوگاه اصلی صادرات کشور، بانک مرکزی است [6]

 

 

*** جلوگیری از تعلق جرایم به مودیان مالیاتی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع [1]، معاون درآمدهای مالی‍اتی سازمان امور مال‍یاتی کشور در پایان پیرامون جلوگیری از تعلق جرایم به مودیان مالیاتی، بیان داشت:

مودیان مال‍یاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات [7] قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم [8] مال‍یاتی، باید از طریق سایت عملیات الکترونیکی مال‍یات بر ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir در موعد مقرر [9] نسبت به ارائه اظهارنامه مالی‍ات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۳۹۹ و پرداخت [10] مال‍یات و عوارض متعلقه اقدام نمایند.

 

 

انتهای پیام///