- خبرگزاری صنایع - https://sanayepress.com -

معافیت گمرکی ۱.۲ میلیارد دلاری ماشین‌آلات صنعت و معدن

معافیت گمرکی ۱.۲ میلیارد دلاری ماشین‌آلات صنعت و معدن

بررسی آمارهای ۹ ماهه وزارت صنعت حاکی از مشمولیت دو هزار و ۷۶۰ فقره ماشین‌آلات از معافیت گمرکی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۹۷.۱ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۱.۰۹ و ۳۷.۵ درصد کاهش دارد.

 

*** معافیت گمرکی ۱۱۹ میلیون دلاری ماشین آلات مستعمل

 

به گزارش خبرگزاری صنایع [1]، برپایه داده‌های وزارت صنعت [1] حاکی است در ۹ ماهه ابتدایی سال پیش سه هزار و ۱۰۴ فقره ماشین‌آلات مشمول معافیت‌گمرکی شدند که ارزش آن دو میلیارد و ۷۵.۲ میلیون دلار بود.

 

برابر آمارهای مورد بررسی جداول وزارت صنعت در دوره این گزارش، تعداد ۳۹۸ فقره ماشین آلات مستعمل، مشمول معافیت‌گمرکی شدند که ارزش آن ۱۱۹.۴ میلیون دلار ثبت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ از نظر تعداد و ارزش به ترتیب ۲.۸ و ۲۰.۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

سال ۹۸ در دوره ۹ ماهه ابتدایی سال تعداد ۳۸۷ فقره ماشین‌آلات مستعمل به ارزش ۹۹.۳ میلیون دلار مشمول معافیت‌گمرکی شدند.

 

*** مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۸۱.۲ میلیون دلار

 

براساس داده‌های مزبور، تعداد ۶۵۵ فقره مواد اولیه مشمول معافیت‌گمرکی شدند که ارزش آن بالغ بر ۸۱.۲ میلیون دلار بود که در مقایسه با ۹ ماهه ابتدایی ۹۸ از نظر تعداد ۸.۵ درصد کاهش را ثبت کرد، اما از نظر ارزشی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت.

وزارت صنعت در آمارهای خود آورده است، ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۸ تعداد ۷۱۶ فقره مواد اولیه مشمول معافیت‌گمرکی شدند که ارزش آن بالغ بر ۷۱.۳ میلیون دلار بود.

 

*** کاهش ۳۸.۱ درصدی بخش صنعت و معدن 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، هشت ماهه سال ۹۹ نیز بالغ بر یک میلیارد و ۱۴۲.۷۶ میلیون دلار ماشین‌آلات بخش صنعت و معدن در قالب دو هزار و ۴۳۰ فقره مشمول معافیت‌گمرکی شدند.

عملکرد این بخش در دوره فروردین لغایت آبان ماه از نظر تعداد و ارزش نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به ترتیب ۹.۵ و ۳۸.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سال ۹۸ در قالب دو هزار و ۶۸۵ فقره ماشین‌آلات [2] این بخش از معافیت‌گمرکی به ارزش یک میلیارد و ۸۴۵.۲ میلیون دلار برخوردار شدند.

 

 

انتهای پیام///