- خبرگزاری صنایع - https://sanayepress.com -

محاسبه حقوق ورودی همه کالا‌ها با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از سال ۱۴۰۰

حقوق

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از محاسبه حقوق ورودی همه کالا‌ها برای سال ۱۴۰۰ با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد.

 

*** کاهش تعرفه واردات کالا‌ها

 

به گزارش خبرگزاری صنایع [1]، رحیم زارع در رسانه ملی پیرامون کاهش تعرفه واردات کالا‌ها، اظهار داشت:

حقوق ورودی همه کالا‌ها برای سال ۱۴۰۰ با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

حقوق ورودی هم با ارز نیمایی محاسبه خواهد شد، زیرا ارزی که در حال حاضر مبنای ورود تمامی کالا‌ها از جمله کالا‌های لوکس و خودرو بود ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است که در آینده با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد خواهد شد.

اصلاً قرار نبود که مرغ به ۳۰ هزار تومان یا تخم مرغ به ۴۵ هزار تومان برسد این نوع افزایش بر سر سفره مردم احساس می‌شود.

 

*** کاهش تعرفه کالا‌های اساسی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع [1]، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس [2] در پایان با اشاره به اینکه تعرفه کالا‌های اساسی از ۵ به ۳ درصد کاهش یافته است، بیان کرد:

مازاد درآمد را در قالب یارانه معیشتی یا هزینه‌های رفاهی یا یارانه سلامت قرار دادیم البته تعرفه حوزه سلامت [3] که تقریباً صفر است.

درآمدی که پیش از این برای دولت [4] حاصل می‌شد و دولت می‌توانست با آن به کمک مردم بیاید نادیده گرفته می‌شد به این سبب آنچه در جامعه توزیع می‌گردید با نرخ ارز آزاد محاسبه و به نوعی رانت برای افرادی خاص محسوب می‌شد به این خاطر حقوق ورودی همه کالا‌های ورودی را ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در نظر گرفتیم که این رانت حذف گردد به این ترتیب درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان اضافه می‌شود که در آینده با عناوین یارانه معیشتی، یارانه سلامت یا سایر هزینه‌های رفاهی به مردم [5] پرداخت خواهد شد.

با قیمت‌گذاری که برای فروش نفت [6] صورت گرفته، برای همه کالا‌ها ارز تک نرخی در نظر گرفته خواهد شد. روی [7] هم رفته حقوق ورودی همه کالا‌ها برای سال آینده با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.

 

 

انتهای پیام///