- خبرگزاری صنایع - https://sanayepress.com -

متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ساخت و راه اندازی کوره بلند را دارند

ذوب آهن اصفهان

آیین آغاز فرایند دمش هوای گرم به کوره بلند شماره یک با حضور معاون بهره برداری ، معاون خرید، مدیر کوره بلند و تعدادی از مدیران شرکت دهم دی ماه آغاز شد.

 

*** راه اندازی کوره بلند 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، آیین آغاز فرایند دمش هوای گرم به کوره بلند شماره یک با حضور مهرداد توالائیان معاون بهره برداری ، محمد جعفر صالحی معاون خرید، کاظم تدین مدیر کوره بلند و تعدادی از مدیران شرکت دهم دی ماه آغاز شد.

 

*** بازسازی و نوسازی کوره بلند شماره یک

 

معاون بهره برداری ضمن قدر دانی از تمامی تلاشگران شرکت که در بازسازی و نوسازی کوره بلند شماره یک تلاش نمودند گفت:

این کوره که بعد از ۵ سال توقف راه اندازی خواهد شد، اولین کوره بلند ذوب آهن اصفهان با ظرفیت یک هزار متر مکعب و ظرفیت اسمی هشتصد هزار تن در سال می باشد که می تواند بهره وری در ذوب آهن را افزایش دهد .

برنامه پیش بینی شده سال ۱۴۰۰ کوره شماره یک ، تولید سالیانه ۶۰۰ هزار تن چدن است که این مقدار به ظرفیت کوره های دو و سه اضافه خواهد شد.

 

تولائیان با اشاره به اینکه امید است ظرف ۴۸ ساعت آینده به تولید آزمایشی چدن از این کوره برسیم گفت:

در صورت تامین مواد اولیه این کوره با ظرفیت اسمی خود به تولید ادامه خواهد داد . وی افزود : با تغییراتی که در فرایند بازسازی و نوسازی کوره داده ایم کیفیت تولید افزایش خواهد یافت.

 

***  توانایی ساخت و راه اندازی کوره بلند مطابق با دانش روز 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، معاون بهره برداری ذوب آهن در پایان با اشاره به اینکه متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ساخت و راه اندازی کوره بلند مطابق با دانش روز را دارند ، گفت:

در این پروژه ، طراحی ، اتوماسیون در بحث کنترل ها و تغییرات در بارگیری کوره بلند از قبیل سرند مواد از تجهیزات جدید استفاده شده است . ضمن اینکه این تجهیزات توسط تلاشگران ذوب آهن بومی سازی و نصب شده است.

 

 

انتهای پیام///