- خبرگزاری صنایع - https://sanayepress.com -

تشریح پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی / مدیریت نسل چهارم

کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی در سخنرانی خود در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی که دبیری علمی آن را نیز برعهده داشت، ضمن بیان محورها و اهداف کنفرانس مذکور، ویژگی‌های مدیریت نسل چهارم را ترسیم و تشریح کرد.

 

*** ۱۱ محور اصلی کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع [1]، ابوالفضل کیانی بختیاری در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی که با حضور وزیر صنعت و تعدادی از مسئولان و کارشناسان حوزه صنعت و مدیریت برگزار

شد، پیرامون محورهای کنفرانس مذکور، اظهار داشت:

رئیس سازمان مدیریت صنعتی در ابتدا ۱۱ محور عمده پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی را به شرح ذیل، اعلام کرد:

محور ۱: فضای کسب و کار در پرتو تحولات توظهور

محور ۲: جهش تولید و بهره وری در ظرفیت کسب وکار

محور ۳: مدیریت صنعتی در شرایط پیچیده کسب وکار [2]

محور ۴  مدیریت زنجیره تأمین و نوسازی صنعت در عصر دیجیتال

محور ۵ مدیریت پایدار و سبز در صنایع و خدمات

محور ۶: علم تحلیل داده ها در کسب وکار و صنعت

محور ۷: پارادایم های مدیریت صنعتی در پرتو تحولات نوظهور

محور۸: اخلاق حرفه‌ای  در پرتو تحولات [3] نوظهور

محور۹ : مدیریت صنعتی و حکمرانی  [4] مطلوب

محور ۱۰:بهینه‌ سازی و فنون تحقیق در عملیات در صنعت و خدمات

محور ۱۱:مدیریت چرخه نقدینگی: هدایت نقدینگی به سمت تولید

 

 

*** مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی

 

 وی در ادامه پیرامون مقالات ارائه شده به کنفرانس نیز، گفت:

۲۸ نفر داوری مقالات را در این کنفرانس بر عهده داشتند که از میان ۱۹۰ مقاله ی وارده, ۴۵ مقاله را پذیرش کردند و ۲۰ مقاله نیز به شکل پوستر ارائه خواهند شد.

 

*** دلایل رد برخی از مقالات

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پایان در رابطه با دلایل رد برخی از مقالات نیز، تصریح کرد:

برخی مقالات به دلیل رعایت نکردن اصول و قواعد پژوهش و برخی مقالات نیز به علت تکراری بودن رد شدند.

برخی مقالات علیرغم اینکه به لحاظ علمی در سطح بالایی قرار داشتند، عدم رعایت برخی ضوابط [4] باعث حذف آنها شد.

بیشترین مقالات ارائه شده نیز در فضای کسب و کار [2] و در پرتو تحولات [3] نوظهور با ۶ مقاله برشمرد که سمت و سوی اصلی کنفرانس را نشان می‌دهد.

 

 *** مدیریت نسل ۴

 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در ادامه سخنرانی خود در پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی به ترسیم و تشریح مدیریت نسل ۴ پرداخت که در ادامه می‌توانید سخنرانی کامل ایشان را ملاحظه نمایید:

 

 

انتهای پیام///