- خبرگزاری صنایع - https://sanayepress.com -

پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

پیش فروش نفت

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

 

*** پیش ‌فروش نفت

 

به گزارش خبرگزاری صنایع [1]، حمید پورمحمدی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع عمومی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است. اظهار داشت:

همچنین ۱۰۴هزار میلیارد بودجه عمرانی خواهد بود‌ و درآمدها از ۲۸۸ هزار میلیارد به۳۱۷هزار میلیارد افزایش خواهد یافت.

منابع پیش بینی شده برای سازمان مالیاتی ۲۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

واگذاری دارایی سرمایه نیز به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان‌خواهد رسید که در این قسمت فروش نفت و‌ گاز ۱۹۹ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.

سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان برای پیش فروش نفت و ۹۵ هزار میلیارد تومان نیز واگذاری شرکت‌های دولتی لحاظ شده است.

اعتبارات هزینه‌ای با ۶۳۷ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه سال قبل ۴۶ درصد رشد کرده است.

 

*** برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه

 

وی درخصوص برنامه‌های اصلاح ساختار بودجه ادامه داد:

برنامه اصلاح ساختار بودجه ۴ رکن درآمد پایدار، هزینه کارا و اصلاحات [2] نهادی وایجاد ثبات اقتصادی [3] را داشت که به‌دنبال تحقق آن هستیم.

الزام شناسایی کل اموال دولت در یک سامانه، مولد سازی دارایی‌های دولت [4]، بودجه [5] ریزی مبتنی بر عملکرد، تنوع در روش‌های تامین مالی [6]، هم افزایی بازار پول و‌مالی و‌ کاداستر از جمله این برنامه ها است تا دارایی‌های دولت بیشتر نمایان شود تا رابطه دولت و استفاده کنندگان از آن رابطه موجر و مستاجر خواهد بود تا از گسترش ساختمان‌ها [7] اجتناب شود.

 

*** بودجه شرکت‌های دولتی

 

پورمحمدی با بیان اینکه حساب شرکت‌های دولتی با نرخ ارز بودجه‌ای باید تسعیر شوند، افزود:

بر این اساس یک ماه قبل بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شد.

همچنین درسال ۹۹ پرداخت به ذی نفع نهایی برای جلوگیری از رسوب در دستور کار قرار گرفت.

کدینگ واحد و اتصال سامانه‌های سازمان اداری، سازمان برنامه و بودجه، خزانه کلید زده شده و همچنین دریافت شناسه واحد پرداخت و دریافت نیز در سال جاری دردستور کار بود.

از سوی دیگر از مسابقه درآمد اختصاصی دستگاه‌ها خارج شدیم.

 

*** افزایش بودجه مناطق محروم

 

به گزارش خبرگزاری صنایع [1]، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در پایان پبرامون افزایش بودجه مناطق محروم اظهار داشت:

برش استانی ۴۹ درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی انجام و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

همچنین اعتبارات هزینه دستگاه‌های استانی برای ایجاد عدالت ۵۹ درصد رشد کرد.

سهم سه درصد مناطق محروم  از فروش نفت تا کنون با نرخ ترجیحی محاسبه می‌شد که در سال جاری با افزایش این نرخ، بودجه مربوط به مناطق محروم از فروش نفت ۲۹۰ درصد رشد کرد.

 

 

 

انتهای پیام///