- خبرگزاری صنایع - https://sanayepress.com -

فرایند ساخت چاقو + فیلم

چاقو

چاقو سازی از نمونه صنایع کهن و تاریخی ایران زمین به شمار می رود که در طول قرن های گذشته [1] ضمن تامین نیاز بازار کشور [2] تعداد قابل توجهی از صنعت کاران این رشته مشغول به فعالیت بوده اند.متاسفانه هرگاه از این رشته صنعتی سخنی به میان می آید ذهنیت بخش قابل توجهی از جامعه به سمت چاقوهای خاص می رود که در قالب سلاح سرد معنا و مفهوم پیدا می کند.

 

در ادامه می توانید فیلم ساخت چاقو با ابزار آلات صنعتی را ملاحظه نمایید:

 

 

انتهای پیام///