کد خبر:332437
پ
محصولات
مرکز ملی آمار اعلام کرد

متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ۱۴۰۰

مرکز ملی آمار در گزارشی متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ۱۴۰۰، اعلام کرد.

مرکز ملی آمار در گزارشی متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی تابستان ۱۴۰۰، اعلام کرد.

 

*** حبوبات

 

به گزارش صنایع، در فصل تابستان سال١۴٠٠، متوسط قیمت گندم ۵٠٧١۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٠۵,٠ درصد افزایش داشته‌ است.

همچنین متوسط قیمت جو ۵۵٧٣٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۶١,١ درصد افزایش داشته است.

 

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ١۴٠٠، متوسط قیمت نخود با ١١٩,٧ درصد افزایش به ٢١۴٣٩٢ ریال و متوسط قیمت عدس با ٧٢,۴ درصد افزایش به ٢۵٢۵۶۵ ریال رسیده‌ است.

 

*** محصولات جالیزی

 

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ١۴٠٠، متوسط قیمت هندوانه ٢۶٧۵۵ ریال و متوسط قیمت خربزه ۵۴٧۶٨ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ١٢۴,۴ و ١٣۵.٣ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت خیار ٧۵٩۶٣ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۴,٢ درصد افزایش داشته است.

 

*** سبزیجات

 

در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال ١۴٠٠، متوسط قیمت سیب زمینی ٢٩۴٠٣ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٠,٢ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت گوجه فرنگی ٣۶٧٨٠ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٢٣٠,١ درصد افزایش داشته است.

در فصل تابستان١۴٠٠ متوسط قیمت پیاز با ١٠٧,۵ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، به ٣٢۴٠٢ ریال رسیده است.

 

*** محصولات علوفه‌ای

 

در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان١۴٠٠، متوسط قیمت یونجه ۴۵۴۵٠ ریال و متوسط قیمت کاه ٢٨٢٧۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٩١,٣ و ٢١٩.٣ درصد افزایش داشته است.

 

*** میوه‌های هسته‌دار

 

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ١۴٠٠، متوسط قیمت زردآلو ١۵۵٣٩٩، هلو ١١۶٧٣٠ و آلبالو ١٣۴٩٩٧ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٢٠,١، ١١٧.٩ و ۵٠.٠ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با ٩٠,٢ درصد افزایش به ٢٧٠٩٣٨ ریال رسیدهاست.

 

*** میوه‌های دانه‌دار

 

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان١۴٠٠، متوسط قیمت سیب درختی ٧٨۵٧٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۵,١ درصد افزایش داشته است. همچنین متوسط قیمت انگور ٨١٠٢۵ ریال بودهاست که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٩,١ درصد افزایش داشته است.

 

*** دامداری سنتی

 

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال ١۴٠٠، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۵٢۵٧٢۴ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۵١٢٩٠٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٢٩,٠ و ۶۶.١ درصد افزایش داشته است.

 

*** فراورده‌های دامی سنتی

 

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان١۴٠٠، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ١٢٩٢٨١ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ۵٧۵٩۵ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب ۴۶,٣ و ١٠٠,٢ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

*** هزینه خدمات مکانیزه

 

در بخش هزینه خدمات مکانیزه، در سه ماهه دوم سال ١۴٠٠، هزینه شخم زمین زراعی آبی ۵٢٧۴٨٧٢ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم ٣٣٣۵١٣٩ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۵۶,٢ و ٣٢,٢ درصد افزایش داشته است.

 

*** دستمزد نیروی کار

 

به گزارش صنایع، در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ١۴٠٠، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین مرد ١٩٢۵٧٢٨ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۶,٣ درصد افزایش داشته است و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه چین زن ١٢۶٠٢١١ ریال بوده است که نسبت به فصل تابستان سال قبل ۴۶,۴ درصد افزایش داشته است.

در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک کار مرد ١٨٧۶٧٨٩ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک کار زن ١٣٣٧٨٢۴ ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶١,٠ و ۶٢,٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

انتهای پیام///

 

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + 1 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول