کد خبر:288897
پ
صنایع گزارش می‌دهد:

واردات ۱۰۰۰ میلیارد دلار کالا به کشور طی ربع قرن گذشته/ تراز تجاری منفی ۳۰۰ میلیارد دلاری

بررسی آمارهای گمرک از دولت هفتم تا کنون نشان می‌دهد،‌ بیش از ۲ میلیارد تن کالا به ارزش هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار وارد و صادر شده است.

بررسی آمارهای گمرک از دولت هفتم تا کنون نشان می‌دهد،‌ بیش از ۲ میلیارد تن کالا به ارزش هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار وارد و صادر شده است.

 

***  جزئیات تجارت خارجی کشور

به گزارش صنایع،‌ تجارت خارجی کشورمان از سال ۷۶ تا پایان سال ۹۹ دو میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالا، به ارزش یک هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار بوده است که سهم واردات ۸۳۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تن به ارزش ۹۴۷ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و سهم صادرات نیز یک میلیارد و ۴۱۹ میلیون تن به ارزش ۷۶۷ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار بوده است.

توجه به تجارت خارجی، به ویژه صادرات غیر نفتی در سال‌های پس از جنگ تحمیلی آغاز شد و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان و پیگیری تجار در بازارهای بین‌الملل و کشش بازار در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی ایجاد شد.

البته آمارها مویدآن است که هرگاه نفت ازلحاظ حجم و ارزش فروش بیشتری داشته توجه به تجارت غیر نفتی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

در چهار سال دولت هفتم، کل تجارت خارجی کشورمان ۱۴۱ میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۶۹ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار بوده است که سهم واردات ۸۶ میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۵۶ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و سهم صادرات غیر نفتی ۵۵ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار بوده است.

 

***سخنگوی گمرک/ توضیح دوره چهار ساله

 

سخنگوی گمرک در توضیح این دوره چهار ساله، گفت:

سال ۷۶، ۸٫۶ میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار صادر شد که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در ۲۴ سال گذشته بوده است، واردات دراین سال ۲۱٫۸ میلیون تن به ارزش ۱۴٫۲ میلیارد دلار بوده است.

د رسال ۷۷ هم ۱۴٫۴ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۳ میلیون تن صادر شد و ۱۶٫۳ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴٫۳ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از لحاظ حجم واردات کمترین میزان در ۲۴ سال گذشته بوده است.

در سال ۷۸ نیز ۱۷٫۵ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار صادر شده و ۲۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۲٫۷ میلیارد دلار وارد شده است که از لحاظ ارزش کالای وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در ۲۴ سال گذشته بوده است.

در سال ۷۹ ، ۱۴٫۲ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلارصادر شده و ۲۶٫۷ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۶۵میلیون دلار نیز وارد شده است.

از سال ۸۰ تا ۸۳ و در زمان دولت هشتم تجارت خارجی اندکی رشد را تجربه کرد و ۱۸۲میلیون تن کالا به ارزش ۱۲۴میلیارد دلار، وارد یا صادر شد که سهم صادرات ۶۳٫۱ میلون تن به ارزش ۲۱ میلیاردو ۶۵۱ میلیون دلار بود و ۱۱۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۲ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار، سهم واردات در این دوره چهار ساله بود.

در سال‌های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ،۱۶٫۲ و ۱۳٫۳ و ۱۵٫۴ و  ۱۸ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش‌های چهار میلیارد و ۲۲۴،چهار میلیارد و ۶۰۸، پنج میلیارد و ۹۷۲ و ۶میلیارد و ۸۴۷میلیون دلار صادر شد و به ترتیب ۲۷٫۴ و ۲۶٫۹ و ۳۰٫۱و ۳۴٫۴ میلیون تن به ارزش‌های ۱۸میلیارد و ۱۱۹ میلیون ،۲۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ،۲۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۳۵ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار وارد کشور شد.

کارنامه تجارت خارجی دولت نهم ۴۳۹٫۲ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بودکه سهم صادرات غیر نفتی ۱۱۸میلیون تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار و سهم واردات ۱۶۴٫۸ میلیون تن به ارزش ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است.

در بین سال های ۸۴تا ۸۷ به ترتیب ۲۵ میلیون، ۲۷٫۷ میلیون،۳۲٫۱ میلیون و ۳۳٫۲ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۷۴ میلیون، ۱۲ میلیارد و ۹۹۷ میلیون، ۱۵ میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۱۸ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار صادرشد و ۳۵٫۴ میلیون، ۴۳٫۵ میلیون،۴۱٫۷ میلیون و ۴۴٫۱ میلیون تن کالا به ارزش‌های ۳۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون ، ۴۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون، ۴۸ میلیارد و ۴۳۹ میلیون و ۵۶ میلیارد و ۴۲م یلیون دلار وارد کشور شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک درخصوص تجارت خا

رجی دولت دهم گفت: در دولت دهم و از سال ۸۸ تا پایان ۹۱ ، ۴۳۹میلیون و ۲۲۱هزارتن کالا به ارزش ۳۶۸میلیاردو ۶۳۶میلیون دلار بین ایران و سایرکشورها معامله شد که ۲۶۴میلیون و ۲۲۱هزار تن به ارزش ۱۳۳میلیارد و ۷۵۱میلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و۱۷۵میلیون تن کالا به ارزش ۲۳۴میلیارد و ۸۸۵میلیون دلار ازکشورهای دیگر به ایران صادر شد.

 

*** کالا از سایر کشورها خریداری شد.

 

گفتنی است، در این دوره به ترتیب از سال‌‌های ۸۸ تا ابتدای سال۹۲ ،۴۷٫۵ میلیون،۶۰٫۲ میلیون ، ۷۷٫۸ میلیون و ۷۸٫۷ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش‌های ۲۱٫۹ میلیارد، ۲۶٫۵ میلیارد، ۴۴ میلیارد و ۴۱٫۳ میلیارد دلار به سایر کشورها صادر شد و ۵۱٫۹ میلیون (بالاترین میزان وزنی واردات در ۲۴سال گذشته)،۴۵٫۳ میلیون، ۳۸٫۳ میلیون و ۳۹٫۴ میلیون تن به ارزش‌های ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون، ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون (بالاترین میزان ارزشی واردات در ۲۴ سال گذشته)، ۶۱٫۸ میلیارد و ۵۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار، کالا از سایر کشورها خریداری شد.

 

*** سخنگوی گمرک/ کارنامه تجارت خارجی دولت یازدهم

 

سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت یازدهم، اظهار داشت:

از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۳ میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که ۴۱۸٫۵ میلیون تن به ارزش ۱۷۹ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار آن را صادرات و ۱۴۵ میلیون و ۲۵۱ هزار تن به ارزش ۱۸۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار آن واردات بوده است.

 

*** تراز تجاری منفی ۳۰۰ میلیارد دلاری

از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۹۳٫۸ میلیون، ۱۰۰٫۷ میلیون، ۹۳٫۹ میلیون و ۱۳۰ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش‌های ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون،پنجاه میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان صادر شد و ۳۳٫۶ میلیون ،۴۳ میلیون، ۳۵٫۱ میلیون و ۳۳٫۴ میلیون تن کالا به ارزش‌های ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون، ۵۳م یلیارد و ۵۶۹ میلیون، ۴۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار نیز واردات داشتیم.

از ابتدای سال ۹۶تا اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴۷ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات ۵۰۰ میلیون تن به ارزش ۱۶۷ میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار وسهم واردات ۱۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تن بوده است.

 

*** سخنگوی گمرک/ ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال‌‎های گذشته

 

سخنگوی گمرک با بیان اینکه در ۲۴ سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور تراز تجاری کشور به غیر از سال ۹۷ که مثبت یک و نیم میلیارد و سال ۹۴ که متبت ۸۹۰ میلیون دلار بوده است منفی بوده است، گفت:

۱۳۲٫۹ میلیون تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار در سال ۹۶، ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلاردر سال ۹۷ و ۱۳۵ میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۱۱۳٫۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد دلار کالای غیر نفتی در سال ۱۳۹۹ صادر شده است و ۳۸ میلیون و ۸۵۶ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار در سال ۹۶، ۳۲ میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار در سال ۹۷، ۳۵ میلیون تن به ارزش ۴۳٫۷ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۳۳٫۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۸٫۹ میلیارد دلار در سال ۹۹ به کشور وارد شده است.

در ۲۴ سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی و بین‌المللی کشور تراز تجاری کشور به غیر از سال ۹۷ که مثبت یک و نیم میلیارد و سال ۹۴ که متبت ۸۹۰ میلیون دلار بوده است منفی بوده است

 

وی در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال‌‎های گذشته، گفت:

درسال‌های اخیر هر کیلوکالای صادراتی به طور متوسط ۳۰ تا ۳۸ سنت بوده و بالاترین میزان نیز مربوط به سال ۹۰ با ۵۶ سنت بوده است در موضوع کالاهای وارداتی نیز درسال های اخیر هرکیلویک دلار و ۲۵ سنت بوده که بالاترین ارزش متوسط واردات درکیلو در ۲۴ سال گذشته نیز به سال ۹۰ با یک دلار و ۶۱ سنت بر می‌گردد.

پایین‌ترین میزان ارزش صادرات نیز به سال ۷۸ با ۱۹ سنت برای هر کیلوگرم و برای واردات نیز پایین ترین میزان ارزش به ازای هرکیلو با ۵۵ سنت به سال ۷۹ برمی‌گردد.

 

*** تمرکز بر صادرات کالاهای غیر نفتی

به گزارش صنایع، از سال ۷۶ تا کنون روند تجارت خارجی کشور رشد چشم‌گیری پیدا کرده است و با توجه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تمرکز بر صادرات کالاهای غیر نفتی با منطقه و کشورهای دنیا می‌توان صادرات کشور را سالانه ۱۰۰میلیارد دلار هدف‌گذاری کرد که این رقم فقط ۱۰ درصد واردات کشورهای همسایه ما از دنیا است.

از سال ۹۳ صادرات میعانات گازی به آمار تجارت غیر نفتی کشور افزوده شده است که این نکته برای علاقمندان به حوزه تجارت، برای تحلیل هرچه بهتر این حوزه ضروری به شمار می‌آید.

 

 

انتهای پیام///

منبع
صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × سه =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول