کد خبر:238575
پ
واحد+تولیدی
خبرگزاری صنایع گزارش می‌دهد:

شاغلان در بخش تولید کمتر از غیرتولید کار می‌کنند

مطابق آمار ارائه شده از بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در بخش تولیدی و غیرتولیدی، ساعت کاری معمول در هفته برای شاغلین در بخش تولیدی همواره کمتر از غیرتولیدی می‌باشد.

مطابق آمار ارائه شده از بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری در سال‌های ۹۲ تا ۹۸ در بخش تولیدی و غیرتولیدی، ساعت کاری معمول در هفته برای شاغلین در بخش تولیدی همواره کمتر از غیرتولیدی می‌باشد.

 

*** شاغلان در بخش تولید کمتر از غیرتولید کار می‌کنند

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مطابق آمار ارائه شده از بررسی توزیع شاغلان بر حسب ساعات کاری در سال‌های ۹۲ تا ۹۸, در بخش تولیدی و غیرتولیدی، میانگین و میانه ساعت کاری معمول در هفته برای شاغلین در بخش تولیدی همواره کمتر از غیرتولیدی می باشد.

مقایسه میانگین ساعت کار معمول هفتگی در بخش تولیدی و غیرتولیدی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین ساعت کاری در بخش غیرتولیدی به میزان ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش تولیدی است.

از طرفی مقایسه میانه ساعت کار معمول هفتگی در این دو بخش نشان می‌دهد که میانه ساعت کاری در سال ۹۸ در بخش غیرتولیدی ۱ساعت و ۱۲ دقیقه بیشتر از بخش تولیدی می‌باشد.

این در حالی است که طی سال ۹۲ میانه ساعت کاری در دو بخش مذکور هیچ تقاوتی ندارد.

 

*** کاهش میانگین و میانه ساعت کار هفتگی

 

طی سال های ۹۲ الی ۹۸ در هر دو بخش با کاهش میانگین و میانه ساعت کار هفتگی مواجه بوده‌ایم.

میانگین ساعت کاری هفتگی در بخش تولیدی ۲ساعت و ۱۲دقیقه و در بخش غیرتولیدی ۲۴ دقیقه کاهش داشته است.

 همچنین میانه ساعت کاری هفتگی در بخش تولیدی ۱ساعت و ۳۰دقیقه و در بخش غیرتولیدی ۱۸دقیقه کاهش یافته است.

این در حالی است که در هر دوبخش با افزایش تعداد شاغلان رو به رو بوده است.

 

 

 

 

*** میانگین و میانه ساعت کاری در بحش کشاورزی وغیرکشاورزی

 

در بخش کشاورزی وغیرکشاورزی نیز, بررسی آمار سال های ۹۲تا۹۸ نشان می‌دهد:

میانگین و میانه ساعت کاری معمول در هفته برای شاغلین در بخش کشاورزی کمتر از غیرکشاورزی است.

 درسال ۹۸ میانگین ساعت کار معمول هفتگی در بخش غیر کشاورزی به میزان ۷ ساعت و ۱۲دقیقه بیشتر از بخش کشاورزی است.

 همچنین میانه ساعت کار معمول هنفتگی در بخش غیرکشاورزی به میزان ۶ساعت و ۱۲دقیقه بیشتر از بخش کشاورزی می باشد.

بیشتر بودن ساعت کار در بخش غیرکشاورزی با توجه به عدم انجام فعالیت کشاورزی در برخی از فصول ساٰل، بدیهی به نظر می رسد.

 میانگین و میانه ساعت کار معمول هفتگی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۲ در هر دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی کاهش یافته است.

طی دوره مزبور، کاهش میانگین در بخش کشاورزی به میزان حدود ۲ساعت و ۴۸ دقیقه و در بخش غیرکشاورزی به میزان ۴۸ دقیقه بوده است.

میانه نیز در بخش کشاورزی ۳ساعت و ۴۲ دقیقه و در بخش غیر کشاورزی ۲۴ دقیقه کاهش یافته است. این در حالی است که در هر دوبخش با افزایش تعداد شاغلان رو به رو بوده ایم.

 

 

 

 

 

*** بخش‌های عمده اقتصادی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، بررسی ساعت کاری هفتگی شاغلین در بخش های عمده اقتصادی نشان دهنده این است که میانگین و میانه ساعت کاری معمول در هفته برای شاغلین در بخش خدمات بیشترین میزان و در بخش کشاورزی کمترین میزان را دارد.

در سال ۹۸ میانگین ساعت کاری هفتگی افراد شاغل در بخش خدمات ۴۵ ساعت و ۱۸ دقیقه می باشد. این شاخص برای بخش صنعت ۴۴ ساعت و ۴۲ دقیقه،برای ساختمان ۴۰ ساعت و ۲۴ دقیقه و برای کشاورزی ۳۷ ساعت و ۱۲ دقیقه بوده است.

همچنین میانه ساعت کاری هفتگی شاغلین در بخش خدمات ۴۶ ساعت و ۴۲ دقیقه،صنعت ۴۶ ساعت و ۳۰ دقیقه، ساختمان ۴۲ ساعت و ۳۶ دقیقه و کشاورزی ۳۹ ساعت و ۵۴ دقیقه می‌باشد.

میانگین و میانه ساعت کاری هفتگی طی سال های ۹۲ الی ۹۸ در همه بخش های اقتصادی با کاهش مواجه بوده است.

بیشترین کاهش به بخش کشاورزی و کمترین کاهش به بخش خدمات اختصاص دارد.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 16 =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول