کد خبر:161827
پ
فولاد مبارکه اصفهان
مدیر ناحیۀ نورد گرم فولاد مبارکه:

طراحی و ساخت عرض‌سنج لیزری در واحد نورد گرم فولاد مبارکه

مدیر ناحیۀ نورد گرم فولاد مبارکه از طراحی و ساخت عرض‌سنج لیزری در واحد نورد گرم فولاد مبارکه خبر داد.

مدیر ناحیۀ نورد گرم فولاد مبارکه از طراحی و ساخت عرض‌سنج لیزری خبر داد.

 

*** طراحی و ساخت عرض‌سنج لیزری

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، علی حاجیاننژاد در این خصوص اظهار داشت:

 برای اولین بار دستگاه عرضسنج لیزری با توان اندازهگیری اسلب داغ به دست کارشناسان مکانیک، برق و اتوماسیون و ابزار دقیق فولاد مبارکه طراحی و ساخته شد و با موفقیت در خط نورد گرم مورد بهرهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: این ضخامتسنج بعد از قفسههای فینیشینگ نصب گردید و هماکنون با موفقیت در حال بهرهبرداری است.

ساخت عرضسنج لیزری که توانایی اندازهگیری عرض تختال خروجی از کورههای پیشگرم در دمای بالا را دارد، نویدبخش دستیابی به موفقیتهای ارزشمندتر و باعث افتخار ناحیۀ نورد گرم و فولاد مبارکه است.

 

*** نقش مهم دستگاه‌های اندازه‌گیری

 

کارشناس تعمیرات سیستمهای اندازهگیری نورد گرم نیز در این خصوص اظهار داشت: دستگاههای اندازهگیری نقش بسیار مهمی در سیستم اتوماسیون ایفا میکنند.

در هر قسمت از خط نورد گرم متناسب با مشخصات محصول، محاسبات انجام میشود و تجهیزات با این محاسبات کنترل میگردند.

بهعنوان مثال، فاصلۀ بین فکهای ساید گایدها متناسب با عرض محصول تنظیم میشوند؛ لذا اندازهگیری عرض محصول در چندین قسمت از خط نورد گرم انجام میپذیرد و طول و ضخامت تختال در خط نورد گرم ثابت، ولی عرض متناسب با سفارش مشتری متغیر است.

همچنین امکان دارد در اثر اشتباهات انسانی، تختال اشتباه وارد خط تولید شود و اگر عرض بیشتر از مقدار برنامهریزی شده باشد، باعث گیرکردن در تجهیزاتی مثل ساید گایدها میشود. اگر کمتر باشد نیز تأثیرات منفی در عملکرد ماشینآلات میگذارد.

اصغریپور با تأکید بر اینکه عرضسنج نقش مهمی در افزایش دقت تولید ورق حین نورد دارد، ادامه داد:

در خروجی کورههای پیشگرم و ورودی نورد مقدماتی نیاز است که عرض و میزان انحراف از مرکز تختال کنترل شود.

 

*** بومی‌سازی عرض سنج پس از تحریم

 

وی در تشریح روند ساخت این تجهیز افزود: پس از اینکه نیاز به این تجهیز محرز شد و شرکت سازندۀ خارجی نیز بهدلیل تحریمها از فروش آن سرباز زد، بومیسازی آن در دستور کار قرار گرفت.

به همین منظور پس از طراحی اولیه، تجهیزات موردنیاز تأمین و نمونۀ آزمایشگاهی آن ساخته و آزمایش شد.

در ادامه تجهیز بومیسازیشده با همکاری واحد تعمیرات نورد مقدماتی و کارکنان تعمیرات برق و مکانیک تجهیز در خط نصب شد و برنامۀ محاسبات و طراحی صفحات HMI آن نیز به دست کارکنان کنترل پروسس انجام شد.
به گفتۀ کارشناس تعمیرات سیستمهای اندازهگیری نورد گرم تجهیز بومیسازی شده برای مدتی بهصورت آزمایشی، و در ادامه پس از حصول اطمینان از عملکرد آن، برای استفادۀ مستمر در اختیار تولید و تعمیرات کوره و نورد مقدماتی قرار گرفت.

اصغری پور خاطرنشان کرد: علاوه بر مزایای یادشده با استفاده از اطلاعات بهدستآمده از عرضسنج میتوان موقعیت تختال در خروجی کورهها را اصلاح کرد.

ضمن اینکه هدفگذاری و به ثمر رساندن این قبیل پروژهها، نتیجۀ همدلی و مشارکت افراد متعدد با تخصصهای گوناگون است.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع،کارشناس تعمیرات سیستمهای اندازهگیری نورد گرم در پایان، اظهار داشت:

شایسته است در اینجا از همۀ همکاران، ازجمله همکاران گرامی در تعمیرات سیستمهای اندازهگیری نورد گرم، کنترل پروسس، تعمیرات و تولید نورد مقدماتی، کورههای پیشگرم، تعمیرات برق تکمیل نورد گرم و تعمیرگاه مرکزی و حمایتهای مدیریت ناحیه قدردانی کنیم.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 − دو =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول