کد خبر:159483
پ
نواحی صنعتی و تولیدی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران:

ثبت نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای استان تهران

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از ثبت نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای تهران خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از ثبت نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای تهران خبر داد.

 

*** ثبت نواحی صنعتی و تولیدی در روستاهای استان تهران

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نعمت‌الله ترکی در مورد توسعه روستایی، اظهار داشت:

در ابتدای روزهای تهیه سند توسعه استان تهران برای سازمان مدیریت و برخی از مدیران، تعامل و گردهمایی با هدف نوشتن سند سخت بود به ویژه آنکه با هدف تهیه برنامه عملیاتی وارد شدیم، اما تلاش‌هایمان امروز به ثمر نشسته که نشان می‌دهد، رسیدن به هدف هرچند سخت بود اما توانستیم سندی عملیاتی تهیه کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه روستاهای استان تهران صاحب سند اقتصادی برای توسعه خواهند شد، افزود:

با توجه به این مهم که درصد سهم جمعیت روستایی در کشور طی نیم قرن اخیر به شدت روند نزولی یافته و این مهم در بسیاری از ساختارهای سرزمینی، اقتصادی و اجتماعی تبعات نامطلوبی را به دنبال داشته است، به جرأت می‌توان گفت اصالت بخشیدن به مفهومی به نام اقتصاد و تبدیل روستا به عنوان مرکز قطب تولیدی جز دغدغه‌های اساسی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران است.

وی با تاکید بر اینکه در تحقق اصالت و هویت بخشی به روستاهای استان می‌توان از ظرفیت‌های حقوقی قانون برنامه ششم توسعه استفاده کرد، گفت:

با این نگاه می‌توان سند توسعه استان را جز قوانین روستا محور دانست که بیشترین تأکیدات و زیرساخت‌های حقوقی را جهت توسعه اقتصادی در روستاها دنبال کرده است.

 

*** تهیه سند توسعه روستایی در استان تهران

 

ترکی با اشاره به مفاد برنامه ششم توسعه بویژه مواد ۲۶ و۲۷ آن، اظهار کرد:

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است طی ۷ سال برای ۵ هزار روستا در کشور، سند توسعه اشتغال‌زایی تهیه کند، تهیه این سند و مفهومی به نام توسعه روستایی مترادف با تهیه طرح‌های هادی روستایی تبیین و تعریف شده است.

این مهم جز دغدغه‌های این سازمان برای رفع چالش‌های موجود و راهبری توسعه روستایی در قالب سندی متکی بر فضا، فعالیت و جمعیت در روستا و پیرامون آن است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با تاکید بر اینکه تهیه سند توسعه روستایی در استان تهران بر اساس تکلیف برای حدود ۷۰ روستا در سال انجام می‌شود، گفت:

در تهیه این سند، تسهیل گران، صاحبنظران و مسئولان محلی و ناحیه‌ای مشارکت دارند، این مهم با توجه به اسناد بالادست بویژه سند آمایش و سند توسعه شهر تهران و ۱۶ شهرستان آن انجام می‌شود که فرصت مغتنمی است تا سند توسعه روستایی در همراهی با اسناد بالادست شرایط دگرگونی را در خصوص عملیاتی بودن برنامه‌ها و همراهی همه ذی‌نفعان و ذی مدخلان تجربه کند.

وی بیان کرد: استفاده از منطقه‌بندی سند آمایش و استفاده از اسناد راهبردی و اجرایی این سند، کمک قابل توجهی به تبیین و تعریف مفاهیمی چون پیشران‌های توسعه، مزیت‌های اقتصادی فضا، تحولات آتی سرزمینی، فرصت‌ها و تهدیدها در مناطق مختلف آمایشی و به عبارتی بهتر، نقشه راه آینده درباره نقاط شهری و روستایی است.

 

*** منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

ترکی اظهار کرد: با توجه به تاکید قانونگذار در برنامه ششم مبنی بر ایجاد خوشه‌های کسب و کار، نواحی صنعتی، آموزش تسهیلگران توسعه روستایی، خوشبختانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در جلسات مختلف شورای برنامه‌ریزی و کمیته برنامه ریزی شهرستان‌ها و برگزاری جلسات آموزشی و تبیینی در محل سازمان، شرایطی ایجاد کرد تا همه کنشگران عرصه روستایی ضمن آشنایی با مفاهیم توسعه در قالب اسناد، مأموریت و رسالت خود را با تبعیت از رهیافت‌های توسعه استان در قالب محدوده و اراضی پیرامون آن دنبال کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه منابع حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای دهیاری‌های استان باید در جهت توسعه روستا هزینه شود، گفت:

استفاده مؤثر از این منابع، می‌تواند از رفتارهای غیر برنامه‌ای همچون اجحاف‌های منطقه‌ای، هدر رفت سرمایه‌های ملی و منطقه‌ای جلوگیری کند، این موضوع به این معنا است که اسناد توسعه شرایطی ایجاد خواهد کرد تا منابع موجود در اختیار دهیاران در اختیار توسعه اقتصادی روستا هزینه شود.

وی تاکید کرد: بند ۵ ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد از منابع مالیات بر ارزش افزوده در حوزه اشتغال، زیرساخت ارزشمندی است که هدف برنامه‌ای را نیز با ضمانت حقوقی رو به رو کرده است.

 
*** ضمانت اجرای سند توسعه روستایی

 

ترکی درباره ضمانت اجرای سند توسعه روستایی، افزود:

همه اسناد توسعه سطح استان در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پیش از آن در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به تأیید رسیده و در اجرای ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان یک مستند تکلیف آور ابلاغ خواهد شد.

این موضوع می‌تواند جلوی تبدیل شدن این اسناد به اسناد کتابخانه‌ای را گرفته و به عنوان یک سند الزام‌آور حقوقی مورد توجه و اعمال کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی مدخل در توسعه روستایی قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، الزام قانون مبنی بر لزوم رعایت زمان ۱۵ روزه توسط دستگاه‌های اجرایی برای توسعه اشتغال در روستاها و حذف موضوعات زمانی مطول برای پاسخگویی استعلامات را گامی استثنایی برای تحقق ایجاد فضاهای اقتصادی در روستاها عنوان کرد.

وی در ادامه به ظرفیت‌های روستاهایی همچون میمنت آباد، وهن آباد، آهار و جابان در استان تهران اشاره کرد و گفت:

هر کدام از روستاهای مذکور با قابلیت‌های اقتصادی، صنایع دستی، بوم‌گردی، کارگاه‌های کوچک تولیدی و کشاورزی جز مواردی است که تنوع وسیع ظرفیت‌های اقتصادی روستا در استان تهران را نشان می‌دهد.

 
*** خطاب به دهیاران استان تهران

 

ترکی افزود: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ظرفیت چنین فضاهایی در روستاهای استان را به سازمان‌هایی همچون بنیاد مسکن، شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل صمت ابلاغ کرده است.

این روستاهای مستعد، فضای مورد نیاز ایجاد کارگاه‌های صنعتی در پیرامون خود را دارند که استفاده از آن‌ها جز اقدامات بسیار ارزشمندی است و می‌تواند تحولات آینده روستا در استان تهران را به عنوان فضای مطلوب اقتصادی تحت شعاع قرار دهد.

وی گفت: ۴ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری‌های استان توزیع شده است و این نشان می‌دهد که منابع کافی برای توسعه روستاها در اختیار دهیاری‌ها است.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در پایان، خطاب به دهیاران استان تهران، اظهار داشت:

در روستاها هم در محدوده و هم خارج از محدوده فعالیت‌های کارگاهی و صنعتی و تولیدی دیده می‌شود که بر اساس برنامه ششم توسعه می‌توانید این فعالیت‌ها را به عنوان خوشه کسب و کار یا ناحیه صنعتی ثبت کنید، اگر طرح‌ها را ارائه کنید در کمتر از ۶۰ روز مجوزهای لازم صادر و ثبت می‌شود.

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − هشت =

کلید مقابل را فعال کنید

همراه اول