کد خبر:137528
پ
هزینه خدمات کشاورزی
مرکز آمار ایران منتشر کرد

متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٨

مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٨ را منتشر کرد.

مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٨ را منتشر کرد.

 

*** متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٨

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار ١٣٩٨ منتشر شد که بر اساس این گزارش، در بخش غلات، در سه ماه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت گندم ١٧٢١٠ ریال و متوسط قیمت جو ١٧٨۵١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣١.١ درصد و ۵٧.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

 

*** متوسط قیمت حبوبات و محصولات جالیزی 

 

در بخش حبوبات، در سه ماه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت نخود ۶٠٠١٠ ریال و متوسط قیمت عدس ۵۵۵۴٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٣.٨ درصد و ٢۵.٩ درصد افزایش داشته اند.

در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قیمت هندوانه ٨۴٧٢، خربزه ٢۵۶٨۴ و خیار ٢١۵١٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵.۶ درصد کاهش و ۵٧.٩ و ٧٩.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت سیب‌زمینی ٣۶١٢٣، پیاز ٣٧١٣۴ و گوجه‌فرنگی ٢٢٢۴۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٢٧,٩، ۵٣٩.٢ و ٢٢١.۶ درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قیمت یونجه ١۶٩٢٨ و کاه ٣٠۵٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۶٩.۵ و ٩٢.٧ درصد افزایش داشته‌اند.

 

*** متوسط قیمت در میوه‌های دانه‌دار، هسته‌دار و بخش دامداری سنتی

 

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت زردآلو ٧٨١٢٨ و متوسط قیمت آلبالو ٧٣٠٢٨ ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل ۵۴.۶ و ۶٣.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد و متوسط قیمت هلو ۴٧٣١٧ بوده که ۶١.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قیمت سیب درختی ۶٠۴٢۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣.٩ درصد افزایش یافته است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۴٣٠۶٣٠ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٣۶۴۵۴١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١١٢.٧ و ١٣۴.۵ درصد افزایش داشته‌اند.

 

*** متوسط قیمت فرآورده‌های دامی سنتی و هزینه‌های خدمات ماشینی

 

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، در بهار سال ١٣٩٨، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ۵٣٨۵٩ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٢٢.٣ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٢٠۴٧۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۴.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش هزینه‌های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال ١٣٩٨، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی ٢۵۴٠۴٨٩ ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم ١۶٠٧۵۴٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.١ و ٢٨.۴ درصد افزایش داشته‌اند.

 

*** متوسط قیمت در بخش دستمزد نیروی کار

 

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال ١٣٩٨، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۶۴٩۴٢٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٣۴.٣ درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن ۵٢٨٣٨٣ ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل ٣٨.۴ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صنایع، همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد ٧۶٧۵۵۵ ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن ٨۶٢۵۶٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٨.۴ و ٣٠.٨ درصد افزایش داشته‌اند.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 2 =

کلید مقابل را فعال کنید