کد خبر:109589
پ
وزارت راه
معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

طرح تخلفات متروی حقانی و ساختمان بانک مرکزی در شورای عالی شهرسازی

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، از بررسی مغایرت‌های طرح‌های عمرانی تپه عباس آباد شامل ایستگاه متروی حقانی و ساختمان بانک مرکزی با نقشه اولیه این طرح‌ها در این شورا خبر داد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، از بررسی مغایرت‌های طرح‌های عمرانی تپه عباس آباد شامل ایستگاه متروی حقانی و ساختمان بانک مرکزی با نقشه اولیه این طرح‌ها در این شورا خبر داد.

 

***  کمیته فنی شورای‌ عالی شهرسازی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از بررسی جزئیات طرح معماری ایستگاه مترو حقانی در کمیته فنی سه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری با حضور مشاور و مجری طرح و نمایندگان اصلی کمیته فنی در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت:

این پرونده بعد از جمع بندی برای تصمیم‌گیری نهایی به شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ارائه می‌شود.

وی با اشاره به تغییرات فراوانی که در طرح اولیه بر اساس نظر شورا و همچنین پیگیری‌های شهرداری ایجاد شده است، افزود:

در این پروژه در بارگذاری، در نوع معماری و در شیوه مواجهه با اراضی، تغییرات فراوانی که مدنظر شورای‌ عالی شهرسازی و معماری و کمیته فنی ۳ این شورا بوده ایجاد شده که بسیار حائز اهمیت است.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از روند مذاکرات سازنده با سرمایه‌گذار این پروژه خبر داد و افزود:

طرحی که از سوی مشاور طرح ارائه و اصلاح شده، در این مرحله با نظر اعضای کمیته فنی مورد تأیید قرار گرفته و با این ویژگی‌ها طرح به شورای‌عالی می‌رود.

 

*** ساختمان بانک مرکزی

 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساختمان بانک مرکزی در مسیر مترو حقانی واقع در اراضی عباس‌آباد متاسفانه با کمترین اعمال نظر از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری احداث شد، گفت:

با همت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و پیگیری‌هایی که از سوی معاونت معماری و شهرسازی در طی سال‌ها انجام شد تلاش می‌کنیم تا طرح معماری ایستگاه مترو حقانی به صورت باکیفیت در این منطقه عملیاتی و اجرایی شود.

وی همچنین رعایت حقوق مکتسبه‌ای که به دلیل صدور پروانه به سرمایه‌گذار داده شده را از اهم اتفاقات روی‌داده در این طرح برشمرد.

صادق‌مالواجرد تصریح کرد: در راستای مصوبه‌های قبلی شورای‌عالی شهرسازی و معماری مقرر شده تا طیف فعالیت‌ها و عملکردها، ملاحظات ترافیکی، پیاده‌مدار بودن و توسعه قلمرو فضایی شهری در این طرح، موردتوجه قرار گیرد و با رعایت این ملاحظات طرح به شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رود.

 

***  ایستگاه مترو حقانی

 

بر اساس این گزارش، متن کامل صورت جلسه مغایرت‌های ایستگاه مترو حقانی با نقشه اولیه طرح که در کمیته فنی ۳ شورای عالی شهرسازی و معماری به امضا رسید، به شرح زیر است:

بنا بر این گزارش، طرح اولیه معماری ایستگاه مترو حقانی واقع در شمال اراضی عباس آباد تهران، بر اساس مصوبه مورخ ۹۵.۷.۱۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دلیل مغایرت با راهبردهای طرح ویژه اراضی عباس‌آباد برای بازنگری و بررسی به کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافتهای واجد ارزش شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارجاع شد.

 

*** طرح ویژه اراضی عباس آباد

 

طرح ارائه شده در جلسه اول به دلیل مغایرت بارگذاری و الگوهای شکلی، محتوایی و عملکردی ناهماهنگ با نقش اراضی، مورد پذیرش قرار نگرفت و در ادامه پیگیری‌ها کلیات ایده طرح ارائه شده در جلسه دوم با توجه به غالب بودن عرصه عمومی و توجه به مقیاس انسانی، ارتباط با بافت پیرامون و پیش‌بینی برای اصلاح سازه موجود در جهت بازگشایی محور دید جنوب به شمال، مورد تایید قرار گرفت و به جلسه مورخ ۹۶.۲.۱۱ شورای عالی گزارش شد.

در این جلسه ضمن موافقت شورای‌عالی با کلیات طرح، مواردی از جمله رعایت راهبردها، سیاست‌ها و ضوابط مندرج در سند مصوب طرح ویژه اراضی عباس آباد، تدابیر ارتقاء دهنده نقش حمل و نقل عمومی و تبعیت از چهارچوب های اندیشه معماری معاصر کشور را مورد تاکید قرار داد.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، به لحاظ رویه مقرر شد تا بررسی جرئیات طرح به صورت مرحله به مرحله توسط کمیته فنی ۳، اقدام و نتیجه نهائی جهت تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

به دنبال این مصوبه، طرح روز گذشته ۹۷.۱۱.۲ در کمیته فنی ۳ شورا، مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع