اخبار برگزیده

کد خبر:108816
پ
بسته حمایتی
براساس مصوبه دولت انجام می‌شود

واریز بسته حمایتی به حساب بیمه شدگان تأمین اجتماعی

براساس مصوبه دولت بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی به حساب بیمه شدگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.

براساس مصوبه دولت بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی به حساب بیمه شدگان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.

 

*** بسته حمایتی دولت به بیمه شدگان تأمین اجتماعی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نخستین بسته حمایتی دولت به بیمه شدگان تأمین اجتماعی از امروز شنبه ۲۹ دیماه سال ۹۷ به ارزش ۲۰۰ هزار تومان با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و همین طور سازمان تأمین اجتماعی به حسابشان واریز می‌شود.

بیمه شدگان می‌توانند با این مبلغ از فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

 

*** تعداد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی

 

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بیمه شده اصلی و ۳ میلیون ۱۶۵ هزار نفر مستمری‌بگیر، بازنشسته و از کارافتاده دارد.

تعداد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با احتساب خانواده‌هایشان به ۴۲ میلیون نفر می‌رسد که از خدمات بیمه‌ای و درمانی این سازمان استفاده می‌کنند.

 

*** میزان پرداختی در بسته حمایتی دولت تا پایان سال جاری

 

براساس مصوبه دولت مقرر شد به بازنشستگان و بیمه‌شدگان این سازمان که کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند بسته حمایتی به ارزش ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود و تاپایان سال این افراد ۶۰۰ هزار تومان بسته حمایتی دریافت می‌کنند.

از ۳ میلیون و ۱۶۵ هزار نفر مستمری‌بگیر، بارنشسته، بازمانده و ازکار افتاده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی ۲ میلیون ۶۰۰ هزار نفر مشمول بسته های حمایتی می‌شوند که ماه گذشته بسته‌های حمایتی را دریافت کردند.

از سوی دیگر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر هستند که حدود ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند.

 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، به هر خانواده یک بسته حمایتی ارائه داده می‌شود؛ بعنوان مثال اگر در خانواده ۳ نفر مشغول به کار باشند و هر کدام کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد داشته باشند به یک نفر از آنها این بسته داده می‌شود و این بسته حمایتی، تنها به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع