کد خبر:108673
پ
کمیسیون
سخنگوی ستاد بودجه:

گزارش سه شرکت بزرگ وزارت نفت به کمیسیون تلفیق ارائه شد

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه از بررسی  کلیات بودجه شرکت‌های دولتی و سه شرکت بزرگ وزارت نفت در جلسه کمیسیون تلفیق خبر داد.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه از بررسی  کلیات بودجه شرکت‌های دولتی و سه شرکت بزرگ وزارت نفت در جلسه کمیسیون تلفیق خبر داد.

 

*** بررسی کلیات بودجه سه شرکت بزرگ وزارت نفت

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، سخنگوی ستاد بودجه۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:

کلیات بودجه شرکت‌های دولتی و سه شرکت بزرگ وزارت نفت در جلسه کمیسیون تلفیق بررسی شد.

 مژگان خانلو تأکید کرد:‌اعضای کمیسیون تلفیق از گزارش ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت قدردانی کردند.

براین اساس مقرر شد جزئیات بودجه شرکت‌های نفتی در جلسه بعدی کمیسیون بررسی شود.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت نفت و گاز است.

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع