کد خبر:106523
پ
هیات دولت
در جلسه هیات دولت؛

سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگان ایرانی تعیین شد

هیات دولت سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگان ایرانی را تعیین کرد.

هیات دولت سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگان ایرانی را تعیین کرد.

 

*** میزان سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگانی ایرانی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، هیات دولت در جلسه امروز، چهارشنبه، ۱۲ دی ماه ۱۳۹۷ خود پس از انتخاب استانداران جدید خراسان رضوی، قم، فارس و کرمان به بررسی سایر موضوعات در دستور کار خود پرداخت و در راستای حمایت از ناوگان ملی و توسعه صادرات، میزان سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگانی ایرانی و همچنین نرخ فروش آن به ناوگان ایرانی و خارجی خروجی از کشور را تعیین کرد.

به موجب این تصمیم، سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگان ایرانی خروجی (گازوئیل سوز) به مقصد کشورهای ارمنستان، نخجوان، ترکمنستان، عراق، آذربایجان و افغانستان ۲۰۰ لیتر، اقلیم عراق و ترکیه ۳۰۰ لیتر و به مقصد کشورهای ثالث ۵۰۰ لیتر تعیین شد.

دولت همچنین نرخ فروش نفت گاز را در صورت تقاضای راننده، به میزان ۹۰ درصد قیمت رسمی طرف مقابل تعیین کرد.

 

*** صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزادراه سیرجان – شهر بابک

 

هیئت وزیران با تعیین سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگان ایرانی، در ادامه با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه آزادراه سیرجان – شهر بابک موافقت کرد.

 

*** نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، ضمن تعیین سهمیه دولتی نفت گاز برای ناوگان ایرانی، دولت با هدف حمایت از تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی که طرح تولیدی خود را اجرا کرده لیکن به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و به صورت غیرارادی نسبت به بازپرداخت بدهی اقدام نکردند، درخصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات اعطایی مذکور و چگونگی تمدید دوره‌های آن تصمیم گرفت.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع