اخبار برگزیده

کد خبر:105907
پ
نرخ اقتصادی
مرکز آمار ایران اعلام کرد؛

گزارش نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال ١٣٩٧

بنا به اعلام مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال ١٣٩٧ محصول ناخالص داخلی با نفت رشد ٠,۴ درصد و بدون نفت به ۰.۳ درصد رسید.

بنا به اعلام مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال ١٣٩٧ محصول ناخالص داخلی با نفت رشد ٠.۴ درصد و بدون نفت به ۰.۳ درصد رسید.

 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٣٧٣٨٨٩۵ میلیارد ریال با نفت و ٢٨٩٩۵٩٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید.

 

*** رشد اقتصادی محصول ناخالص داخلی 

 

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ به رقم ٣٧٣٨٨٩۵ میلیارد ریال با نفت و ٢٨٩٩۵٩٢ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٢۴۶٢١ میلیارد ریال و بدون نفت ٢٨٩١٨٧٩ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد اقتصادی ٠.۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٠.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، نتایج مذکور حاکی از آن است که رشد اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٢,۵- ، گروه صنعت١.٢ – و گروه خدمات ٢.٣ درصد نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل، بوده است.

 

 

 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع