کد خبر:105837
پ
نشست فعالان اقتصادی
وزیر صنعت در نشست با فعالان اقتصادی

وزیر صنعت از افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان خبر داد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست همفکری با فعالان اقتصادی بر لزوم افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان تاکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست همفکری با فعالان اقتصادی بر لزوم افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان تاکید کرد.

 

*** توسعه حوزه اکتشافات و محصولات دانش بنیان بر افزایش سهم صادرات 

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست همفکری با فعالان اقتصادی بر لزوم افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان تاکید کرد و افزود: ظرفیت حوزه معدن و زمین شناسی برای جایگزینی نفت ظرفیت بسیار خوبی است اما امکانات و زیر ساخت‌ها متناسب با آن آماده سازی نشده است و امکانات حمل و نقل مخصوص حوزه معدن بسیار محدود و غیر تخصصی است.

رحمانی افزود: همچنین باید در این حوزه به اکتشافات در عمق بپردازیم و این حوزه را توسعه دهیم و بتوانیم معادن مگا سایز را در کشور فعال کنیم و با ظهور آثار این اقدامات توسعه‌ای مردم نتیجه را در بهبود زندگی خود حس کنند.

 

*** تاکیده ویژه وزیر صنعت بر مشورت با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی

 

وزیر صنعت، در نشست همفکری با فعالان اقتصادی بر افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان تاکید کرد و با بیان اینکه اولویت فعلی این است که نباید تولید تعطیل شود ادامه داد: در تمام تصمیمات بر مشورت با تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی تاکید ویژه دارم و بنا داریم با همکاری این بخش ساختار را نهادینه کنیم. 

رحمانی تاکید کرد: در چنین جلساتی انتظار داریم پیشنهادات اجرایی ارایه شود و بتوانیم راهکارهای عملی برای حل مشکلات بخش‌های مختلف صنعت و تولید از سوی بخش خصوصی و فعالان این بخش بگیریم.

 

*** اصلاح صنعت خودروسازی و سپردن امور بخش خصوصی 

 

رحمانی ضمن تاکید بر افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان به مشکلات صنعت خودرو سازی پرداخت و افزود: اصلاح صنعت خودروسازی ۲ سال زمان می خواهد ولی در حال حاضر باید این حوزه در مدار اصلی تولید قرار بگیرد.

در این نشست همچنین نجفی دستیار ویژه وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت برلزوم بازنگری در بخشنامه‌های صادره و سپردن امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی برای اداره امور مدیریت جهادی اعمال کنیم.

 

*** ضرورت فعال شدن رایزنان بازرگانی برای حضور تولیدات در بازارهای بین المللی

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست همفکری با فعالان اقتصادی بر لزوم افزایش سهم صادرات محصولات دانش بنیان تاکید کرد که در ادامه این نشست شرکت کنندگان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و بر لزوم فعال شدن رایزنان بازرگانی برای حضور تولیدات در بازارهای بین المللی، برداشتن موانع قانونی کسب و کار،‌ توسعه ارتباط با کشورهای همسایه و تولید صادرات گرا و مطابق با نیاز کشورهای اطراف ایران، لزوم انتخاب مدیران جهادی برای پیشبرد امور، ‌لزوم توجه به بخش معادن گفتگو و تبادل نظر کردند.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع