اخبار برگزیده

کد خبر:100271
پ
لاستیک سنگین
مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار خبر داد

الزامات جدید واردکنندگان لاستیک سنگین با ارز ۴۲۰۰

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار  از الزام کلیه واردکنندگان لاستیک سنگین ( با ارز ۴۲۰۰ تومان ) به دریافت تاییدیه مکتوب شبکه توزیع لاستیک  از دفتر برنامه‌ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار خبر داد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار از الزام کلیه واردکنندگان لاستیک سنگین ( با ارز ۴۲۰۰ تومان ) به دریافت تاییدیه مکتوب شبکه توزیع لاستیک  از دفتر برنامه‌ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار خبر داد.

 

*** عرضه لاستیک سنگین بدون اخذ تاییدیه مکتوب  تخلف محسوب می‌شود

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار افزود:

عرضه لاستیک بدون اخذ تاییدیه مکتوب دفتر یاد شده تخلف محسوب شده و برابر ضوابط و مقررات قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اسلامی با متخلف برخورد خواهد شد.

گفتنی است این تصمیم از سوی کارگروه تنظیم بازار کشور در ۶ شهریور ماه سال جاری مصوب شده است.

 
 

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری صنایع