کد خبر:78659
پ
۸
بانک صادرات ایران در سال 1397

بانک صادرات ایران ، بانک برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی ؟

بانک صادرات ایران با توجه به پتانسیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این بانک، به دنبال این است تا در سال ۱۳۹۷ به رتبه برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در شبکه بانکی کشور، دست یابد.

بانک صادرات ایران با توجه به پتانسیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این بانک، به دنبال این است تا در سال ۱۳۹۷ به رتبه برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در شبکه بانکی کشور، دست یابد.

 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و خبری صنایع ایران، به نقل از سروش، بانک صادرات ایران با توجه به پتانسیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این بانک، به دنبال این است تا در سال ۱۳۹۷ به رتبه برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در شبکه بانکی کشور، دست یابد.

به گزارش خبرگزاری سروش، حدود یک هفته پیش، معاون اعتبارات بانک صادرات ایران که در همایش تجلیل از ۵٠٠ رییس شعبه برتر بانک صادرات ایران ، سخن می‌گفت با اشاره به ضمانت‌نامه‌های ریالی، عملکرد بانک متبوع خود در این زمینه را قابل قبول ارزیابی کرد.

 

*** بانک صادرات ایران ، بانک برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی

 

اما دلیل ادعای امیر یوسفیان در جایگاه معاون اعتبارات بانک صادرات ایران از کجا نشات می‌گیرد؟ آیا ادعای وی صرفا یک شعار تبلیغاتی است یا مبنی بر داده‌های واقعی منتج از عملکرد این بانک در سال گذشته و برنامه آن‌ها برای سال جاری و سال‌های آینده می‌باشد؟

اما قبل از پاسخ به این سوال و آوردن مستندات مورد نیاز، لازم است، تعریف و توضیحی جامع از ضمانت‌نامه‌های بانکی بخصوص ضمانت‌نامه‌های ریالی داشته باشیم تا در پایان علاوه بر پاسخ به سوال اصلی، پاسخ حدود ۱۰ سوال مهم و مرتبط با این موضوع را دریافت کنیم.

 

*** نکات قابل توجه:

 

در این گزارش، با توجه به اینکه بانک صادرات ایران یکی از بانک‌های پیشرو و برتر در حوزه صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی محسوب می‌شود، در هر مورد از موارد مرتبط با ضمانت‌نامه‌های بانکی، بخصوص ضمانت‌نامه‌های ریالی، شرایط و رویکرد بانک صادرات ایران نیز در خصوص مورد مد نظر، در ادامه همان بخش، خواهد آمد.

 

لازم به ذکر است، گزارشی که پیش روی شما همراهان خبرگزاری سروش می‌باشد، گزارشی ۸ قسمتی است که در گذشته توسط کارشناسان سرویس بانک، بورس و بیمه این خبرگزاری منتشر شده است و در حال حاضر با توجه به اهمیت روزافزون این ابزار مالی در کشور و جهان، بار دیگر با مطالعه موردی بانک صادرات ایران به عنوان بانک برتر در این خصوص، به صورت یک گزارش جامع و تک قسمتی، تقدیم شما ‌می‌شود.

 

*** گزارشی جامع از ضمانت‌نامه‌های بانکی 

 

اما، سوالاتی که با مطالعه این گزارش، پاسخ آنها را دریافت خواهید کرد به شرح ذیل است:

 

سوال یک: ضمانت‌نامه‌های بانکی چیست و در چند مدل عرضه ‌می‌شود؟

سوال دو: چند نوع ضمانت‌نامه‌ ریالی وجود دارد؟

سوال سه: اهمیت ضمانت‌نامه‌های بانکی در اقتصاد کشور و همچنین برای بانک‌ها چیست؟

سوال چهار: برای صدور یک ضمانت‌نامه بانکی چه مراحلی طی می‌شود و این اسناد در چند نسخه تنظیم می‌شود؟

سوال پنج: وثائق ضمانت‌نامه‌های بانکی چیست؟

سوال شش: تقلیل مدت یا مبلغ ضمانت‌نامه به چه صورت است؟

سوال هفت: آیا ضمانت‌نامه‌های بانکی را می‌توان تمدید کرد؟

سوال هشت: ابطال و پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی چگونه صورت می‌گیرد؟

سوال نه: در صورت مفقودی ضمانت‌نامه‌های بانکی چه باید کرد؟

و در نهایت سوال ده و سوال اصلی گزاش، مبنی بر اینکه، عملکرد بانک صادرات ایران در حوزه ضمانت‌نامه‌های ریالی چگونه بوده و چرا معاون اعتبارات این بانک مدعی است، بانک متبوعش می‌تواند در سال ۱۳۹۷ به رتبه برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در شبکه بانکی کشور، دست یابد؟

 

*** ضمانت‌نامه‌های بانکی چیست؟

 

ضمانت‌نامه‌های بانکی به عنوان یکی از مهمترین اسناد اعتباری، از جمله ابزارهای تجاری است که در تعاملات اقتصادی، علی‌الخصوص تعاملات اقتصادی امروزی، کاربردهای فراوانی دارد.

ضمانت‌نامه‌های بانکی یک سند تجاری به معنای عام کلمه است که به موجب آن، بانک متعهد می‌شود به محض اعلام ذینفع، قبل از سررسید آن، مبلغ قید شده در ضمانت‌نامه‌های بانکی را در وجه ذینفع پرداخت نماید.

ضمانت‌نامه‌های بانکی را بانک‌ها به دستور مشتری و به نفع شخص ثالث صادر می کنند و بانک صادر کننده، متعهد می‌شود، تا میزان ضمانت‌نامه و تا قبل از سررسید ضمانت‌نامه، به مجرد اعلام ذینفع و بدون قید وشرط، وجه ضمانت‌نامه را بصورت نقدی به ذینفع پرداخت نماید.

در نتیجه، اولاً، ضمانت‌نامه سندی مکتوب است و ثانیاً، پرداخت وجه ضمانت‌نامه از سوی بانک حتماً باید بصورت وجه نقد باشد.

از طرفی دیگر، ضمانت‌نامه، سندی غیر قابل برگشت است، بدین معنا که به محض صدور از ناحیه بانک، بانک صادرکننده متعهد به پرداخت به ذینفع می‌شود و این تعهد، قابل برگشت نیست.

 

***** ضمانت‌نامه‌های ریالی از نگاه بانک صادرات ایران:

 

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث.

 

 

*** ضمانت‌نامه‌های بانکی چند مدل است؟

 

در بانکداری امروزی، ضمانت‌نامه‌ها حسب تعهد پرداخت وجه مندرج در آنها به دو نوع ضمانت‌نامه‌های ریالی و ضمانت‌نامه‌های ارزی صادر و در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی قرار می‌گیرند.

 

ضمانت‌نامه‌های ارزی، متضمن تعهد پرداخت ارز می‌باشند و اغلب ضمانت‌نامه‌هایی هستند که بانک‌های خارجی، متقاضی صدور آنها از بانک‌های ایرانی می‌شوند که برای مشتریان آنها به میزان اعتبارشان در بانک‌های ایرانی، آنها را صادر نمایند.

بنابراین، برخلاف ضمانت‌نامه‌های ریالی که سه طرف دارند، ضمانت‌نامه‌های ارزی، چهار طرف دارند. این چهار طرف عبارتند از:

 

۱: مضمون عنه یا مدیون اصلی که در اصطلاح بانکی به وی « ضمانت خواه » می گویند.

۲: بانک دستور دهنده یا ضامن متقابل خارجی

۳: بانک ضامن ایرانی ( بانک کارگزار )

۴: مضمون له یا ذینفع ضمانت‌نامه

 

***** هدف بانک صادرات ایران از صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی:

 

​بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی و یا حقوقی پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی که بنفع سازمانها و موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بعهده متقاضیان است ، با رعایت آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها و نیز دستور العمل صدور ضمانت نامه ها، ضمانت می نماید.

 

*** انواع ضمانت‌نامه‌های ریالی

 

به گزارش سرویس بانک، بورس و بیمه خبرگزاری سروش، ضمانت‌نامه‌های ریالی بانکی به لحاظ متنوع بودن تعهدات و با توجه به عرف بانکداری به انواع مختلف زیر تقسیم می‌شوند:  

 

۱: ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا مزایده

 

شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی معمولاً اجرای هر گونه طرح، پروژه، انجام هر خدمت، استفاده از تسهیلات یا خرید اموال مورد نیاز خود را از بین اشخاص مختلف، از طریق برگزاری مناقصه انجام می‌دهند و همچنین فروش اموال منقول وغیر منقول غیر ضروری خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش می رسانند.

بنابراین، این نوع ضمانت‌نامه بانکی جهت تضمین انجام تعهد یا عقد قرارداد در صورت برنده شدن متقاضی، صادر می‌گردد و چنانچه مضمون‌عنه در ازای تکالیفی که ناشی از ارائه پیشنهاد و شرکت در مناقصه یا مزایده است، مرتکب تقصیری شود، مضمون‌له می تواند پرداخت وجه‌الضمان مندرج در این نوع ضمانت‌نامه را از بانک صادر کننده مطالبه نماید.

 

معمولاً مدت این نوع ضمانت‌نامه‌ها محدود بوده و پس از پایان مهلت تعیین شده در آگهی مناقصه یا مزایده و اعلام اسامی برنده گان، فقط ضمانت‌نامه ی صادره به نام شخص برنده در مناقصه و یا مزایده مورد استفاده قرار می گیرد و بقیه ضمانت‌نامه‌ها ابطال می شوند. این قبیل ضمانت‌نامه‌ها با رعایت حد نصاب های مقرر برای متقاضیانی که از حسن شهرت برخوردار بوده و بتوانند وثائق مطمئن و قابل قبول در اختیار بانک قرار دهند،صادر می شوند.

 

۲: ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد یا کار

 

به منظور حسن انجام تعهد و برای تضمین انجام صحیح و به موقع تعهدات و یا کاری که مدنظر مضمون له است؛ این نوع ضمانت‌نامه  صادر می شود.

متداول‌ترین مورد استفاده این نوع ضمانت نامه، توسط پیمانکاران برای تضمین حسن عمل انجام تعهدات خود در قبال کارفرما و یا اطمینان خاطر کارفرما از صحت عمل پیمانکار و بازدهی پیش‌بینی شده کار انجام شده تا مدتی معین پس از اتمام کار، این نوع ضمانت‌نامه اخذ می‌گردد و میزان آن معادل پنج درصد مبلغ پیمان منعقده است.

ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد، تا تاریخ تصویب صورت‌مجلس تحویل موقت، معتبر است.

کاربرد این ضمانت‌نامه معمولاً پس از آن است که شخصی در مناقصه برنده می شود و کارفرما با آن شخص قرارداد جدیدی منعقد می‌کند و به منظور حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، از وی ( پیمانکار ) می‌خواهد که به مبلغ معینی، که معمولاً پنج درصد میزان پیمان است، ضمانت‌نامه بانکی اخذ و به کارفرما تحویل دهد.

 

۳: ضمانت‌نامه پیش پرداخت

 

معمولاً به منظور تقویت بنیه مالی و تکمیل تجهیزات و تسریع در پیشبرد کار پیمانکار، کارفرما درصد معینی از مبلغ پیمان را به صورت پیش پرداخت به پیمانکار می‌پردازد.

به منظور ایفای تعهدات، پیمانکار در مقابل مبلغی که دریافت کرده، ضمانت‌نامه پیش پرداخت اخذ و به کارفرما تحویل می‌دهد.

وجوه پیش پرداخت در مراحل مختلف صورت وضعیت‌ها، کسر می‌گردد و مبلغ ضمانت‌نامه نیز بر اساس اعلام کارفرما یا اعلام پیمانکار ( ضمانت خواه ) و تائید کارفرما ( مضمون له )، معادل مبلغ کسر شده در هر نوبت تقلیل و حداکثر تا تاریخ تحویل موقت کارگاه، این ضمانت‌نامه باید آزاد گردد.

ضمانت‌نامه پیش پرداخت، فاقد سررسید بوده ومادام که مبلغ آن ازطریق مبالغ واریز شده به ترتیب فوق به صفر تقلیل نیافته باشد، معتبر است.

 

۴: ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان 

 

معمولاً ده درصد مبالغ ناخالص صورت وضعیت‌های پیمانکار، توسط کارفرما به عنوان تضمین حسن انجام کار، در طول مدت انجام پیمان، کسر می‌گردد و در صورت تقاضای پیمانکار مبنی بر استرداد این کسور وجه‌الضمان، کارفرما در مقابل ضمانت‌نامه بانکی، این مبالغ را به پیمانکار مسترد می کند.

این قبیل ضمانت‌نامه‌های بانکی به ضمانت‌نامه « استرداد کسور وجه‌الضمان » مشهور می‌باشند.

معمولاً معادل پنجاه درصد مبلغ این ضمانت‌نامه به محض تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما، آزاد شده و نصف باقی مانده تا تصویب صورت‌مجلس تحویل قطعی، طی مدت معین براساس پیمان، کماکان معتبر می‌باشد.

لازم به ذکر است، ممکن است کارفرما به یکی از ضمانت‌نامه‌های حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد یا استرداد کسور وجه‌الضمان اکتفا کند و یا بر حسب اقتضای قرارداد اصلی و مصالح خود، هر دو ضمانت‌نامه را از پیمانکار مطالبه کند.

 

۵: ضمانت‌نامه گمرکی

 

چنانچه صاحبان کالاهای وادراتی برای ترخیص کالای خود نتوانند حقوق گمرکی را نقداً پرداخت نمایند، معادل آن را ضمانت‌نامه بانکی به گمرک می‌سپارند. این ضمانت‌نامه‌ها ممکن است به صورت اقساط ماهیانه و یا به سررسید معین صادر شوند.

با صدور ضمانت‌نامه گمرکی، یک نوع تعهد پرداخت برای بانک صادر کننده ضمانت‌نامه به وجود می‌آید که می‌بایست در سررسید معین و یا در تاریخ تأدیه اقساط، وجه الضمان آن را به گمرک پرداخت نماید.

همانطوریکه در بالا اشاره شد، این نوع ضمانت‌نامه‌ها برای ترخیص کالاهای وادراتی ازکشورها‌ی دیگر به نفع گمرک‌های کشور و به نام وارد کننده کالا صادر می‌شوند.

این نوع ضمانت‌نامه، در نهایت پس از تسویه بدهی وارد کننده کالا ( ضمانت خواه ) قابل ابطال می باشد.

 

۶: ضمانت‌نامه تعهد پرداخت 

 

این نوع ضمانت‌نامه‌ها به منظور پرداخت دیون در سررسید معین، از طرف بانک، صادرمی شود، مانند: ضمانت‌نامه‌های پرداخت مالیات یا پرداخت حق بیمه و…

 

۷: ضمانت‌نامه شخص ثالث

 

این نوع ضمانت‌نامه‌ها، مضمون عنه آن شخصی غیر از متقاضی ضمانت‌نامه ( ضمانت خواه ) است و معمولاً به علت نداشتن فعالیت بانکی و یا پر شدن حد اعتباری مضمون عنه، بنا بر تقاضای مشتریان معتبر بانک، صادر می‌شوند.

 

۸: ضمانت‌نامه‌های متفرقه

 

ضمانت‌نامه‌های دیگری نیز غیر از موارد فوق، ممکن است وجود داشته باشند که حسب متنی که ذینفع تعیین، دیکته و درخواست می‌کند، از سوی بانک تنظیم و صادر می شوند. مانند ضمانت‌نامه‌هایی که برای مشمولین خدمت نظام وظیفه که بخواهند به خارج از کشور مسافرت نمایند و یا ضمانت‌نامه‌هایی در مقابل دادگستری، شهرداری‌ها، سازمان‌های غله، قندوشکر و چای کشور، ارتش، اداره کار و اموراجتماعی، وزارت دارایی و نظایر آن، ممکن است از سوی بانک صادر شود.

ادارات حقوقی بانک‌ها، معمولاً شعب را ملتزم می‌کنند که قبل از صدور اینگونه ضمانت‌نامه‌ها، حتماً متن مورد درخواست ضمانت‌خواه را برای اداره حقوقی بانک صادر کننده ارسال کنند و پس از تأئید متن درخواستی از سوی اداره حقوقی، نسبت به صدور آن اقدام نمایند.

 

***** انواع ضمانت‌نامه‌های ریالی در بانک صادرات ایران:

 

 • ضمانتنامه شرکت در مناقصه
 • ضمانتنامه شرکت در مزایده
 • ضمانتنامه حسن انجام کار
 • ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان
 • ضمانتنامه تعهد دین یا تعهد پرداخت
 • ضمانتنامه پیش پرداخت

 

*** اهمیت ضمانت‌نامه‌های بانکی چیست؟

 

امروزه، بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و عملیات تجاری، نقش عمده‌ای را ایفاء می‌کنند.

بانک‌ها در عرصه اقتصادی، مانند قلب تپنده‌ای خون را به شریان‌های اقتصادی پمپاژ کرده و باعث حیات اقتصاد می‌‌شوند.

بانک‌ها برای انجام این وظیفه، اسناد و اوراق زیادی را صادر و به جامعه تزریق می‌کنند.

این اسناد و اوراق بانکی را می‌توان به گلبول‌های خون تشبیه کرد که بوسیله آنها، غذا و اکسیژن به بافت‌های مختلف اقتصاد می‌رسد و باعث حیات بخش‌های مختلف اقتصادی می گردد.

ضمانت‌نامه‌های بانکی در زمره اسناد اعتباری قرار دارند که با صدور و به گردش درآمدن آنها در اقتصاد و تجارت، مشکلات و معضلات مالی پروژه‌های سبک وسنگین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی رفع می‌شود و اینجاست که به اهمیت ضمانت‌نامه‌های بانکی به عنوان یکی از مهمترین اسناد و اوراق بانکی پی می‌بریم.

 

*** اهمیت ضمانت‌نامه‌های بانکی برای بانک‌ها چیست؟

 

بانک‌ها همانطور که در عرصه اقتصادی، مانند قلب تپنده‌ای خون را به شریان‌های اقتصادی پمپاژ کرده و باعث حیات اقتصاد می‌‌شوند، خود نیز، نیاز به تغذیه دارند و برای این مهم باید از طرق مختلف اقدام و نیازهای خود را رفع نمایند.

یکی از راه‌های درآمد برای بانک‌ها، همین صدور استاد و کارمزدهایی است که از این طرق کسب می‌کنند.

در این خصوص نیز، بانک‌ها در قبال صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی کارمزد اخذ می‌کنند و بدین شکل، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌تواند برای بانک‌ها، علاوه بر گردش مالی وجذب مشتریان مختلف از این طریق، منبع درآمد بسیار خوبی باشد.

 

***** کارمزدها و هزینه‌ها برای صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در بانک صادرات ایران:

 

کارمزد صدور ضمانتنامه با توجه به نوع وثائق و مطابق آخرین تعرفه‌های ابلاغی و در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک در هنگام صدور ضمانتنامه از متقاضی اخذ می‌گردد. در صورت تمدید ضمانتنامه ( برای هر بار ) کارمزد دریافت می‌گردد.

 

 

*** مراحل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی

 

۱: درخواست کتبی برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی

 

 صدور ضمانت‌نامه توسط بانک، مانند کلیه عملیات بانکی، مستلزم تقاضای کتبی متقاضی است. 

بنابراین، اولین مرحله برای صدور ضمانت‌نامه، تقاضای کتبی ضمانت‌خواه است.

درخواست کتبی باید حاوی اطلاعات کامل در خصوص موضوع ضمانت‌نامه ( نوع، مبلغ، طرفین، سررسید، قابل تمدید بودن و متن مورد توافق ذینفع در صورت وجود) باشد.

ضمانت‌خواه ضمن تقدیم تقاضانامه، مدارک ذیل را نیز باید به بانک ارائه نماید:

 

 • اساسنامه شرکت
 • آگهی تأسیس
 • آگهی تغییرات ثبتی شرکت طی دو سال اخیر
 • پروانه کسب ( مجوز فعالیت در بخش بازرگانی )
 • کارت بازرگانی
 • صورت‌های مالی دو سال قبل ( ترازنامه سود و زیان ) با مهر و امضای شرکت
 • تصاویر شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی مدیران و سهامداران عمده شرکت
 • تکمیل پرسشنامه ویژه واحدهای بازرگانی و…

 

لازم به ذکر است، درخواست کتبی فقط به نام خود ضمانت خواه پذیرفته می‌شود و پس از دریافت درخواست کتبی، بررسی‌های لازم در خصوص شخصیت متقاضی، صلاحیت فنی، اهلیت و توانایی مالی و مبلغ و نوع ضمانت‌نامه و مناسبتی که این عوامل با موضوع ضمانت‌نامه دارند، از سوی بانک مورد ارزیابی قرار می گیرند.

 

***** مدارک مورد نیاز برای صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی توسط بانک صادرات ایران :

 

 • اشخاص حقیقی: تصویر شناسنامه و کارت ملی، جواز کسب و یا هر گونه مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح.
 • اشخاص حقوقی: تصویر اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات و تصویر شناسنامه و پشت و روی کارت ملی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و سایر مجوزهای لازم جهت انجام کار موضوع قرارداد و ارائه مستندات مالی لازم که موید اظهارات و فعالیت متقاضی باشد.
 • تصویر اسناد مالکیت محل فعالیت و یا اجاره‌نامه معتبر محل فعالیت.
 • رونوشت قرارداد منعقده مربوط به ضمانتنامه فی مابین متقاضی و ذینفع. ( ضمانتنامه‌هایی که به نام پیمانکار صادر می‌گردد، رونوشت قرارداد منعقده فی مابین پیمانکار و کارفرما ).
 • ارائه وثائق و تضمینات لازم و مورد قبول بانک وتکمیل مدارک مربوطه توسط ضامن / ضامنین مورد قبول بانک ( حسب مورد ).

 

۲: اخذ وثائق و انواع آن

 

مرحله بعد از تقاضای کتبی، اخذ وثائق جهت صدور ضمانت‌نامه بانکی است.

این مرحله از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه پس از پرداخت وجه الضمان ضمانت‌نامه به ذینفع، بانک‌ها با اتکای به این وثائق است که می توانند به مبلغ پرداختی خود دست یابند.

بنابراین، وثائقی که بانک‌ها برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی مطالبه می‌کنند به ترتیب اهمیت، به انواع زیر تقسیم‌بندی می شوند:

 

الف: وجه نقد:

 

صدور ضمانت‌نامه بانکی با وثیقه نقدی، از کلیه وثائق دیگری که در زیر به آنها اشاره می شود قابل اطمینان‌تر است. بنابراین، صدور ضمانت‌نامه در مقابل وجه نقد به هر مبلغ و هر مدت برای متقاضی با اخذ کارمزد طبق تعرفه، توسط شعب کلیه بانک‌ها بلامانع است.

لازم به ذکر است، وجه نقدی که بابت وثیقه صدور ضمانت‌نامه اخذ می‌گردد مشمول سود نیست.

 

ب: طلا:

 

پس از وجه نقد، طلا نیز در زمره معتبرترین وثائق، جهت صدور ضمانت‌نامه به حساب می‌آید.

البته پذیرش طلا بعنوان وثیقه صدور ضمانت‌نامه از سوی بانک‎ها می بایست حتماً با مجوز اداره اعتبارات بانک مورد نظر باشد که اداره مذکور نیز پس از اخذ استعلامات لازم به منظور آگاهی از نرخ روزانه طلا و کسر کارمزد ساخت با رعایت صلاح و صرفه بانک، مجوز اخذ این گونه وثیقه را به شعبه عامل، اعلام می‌نماید.

 

ج: اوراق قرضه:

 

اوراق مشارکت، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت یا گواهی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار، صدور ضمانت‌نامه در مقابل تودیع صد درصد مبلغ ضمانت‌نامه، اوراق قرضه و اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی به مبلغ اسمی و یا صد درصد مبلغ مندرج در برگ سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و یا گواهی سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، صورت می پذیرد.

سررسید اوراق قرضه، اوراق مشارکت و یا سپرده‌های بلندمدت و… باید متناسب با سررسید ضمانت‌نامه صادره باشد.

در صورت سررسید شدن اوراق قرضه و نظایر آن، قبل از سررسید ضمانت‌نامه و عدم تمدید، مبلغ سپرده یا اوراق مذکور به حساب سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها، منظور می‌شود تا عنداللزوم به راحتی قابل دسترسی باشد.

 

د: سفته با دو امضای معتبر ( وصولی ):

 

صدور ضمانت‌نامه در مقابل سفته در صورت تودیع حداقل ده درصد سپرده نقدی و حداقل یکصدوبیست درصد سفته معتبر دو امضایی نسبت به نود درصد بقیه مبلغ ضمانت‌نامه، صورت خواهد گرفت.

سفته‌ها یا باید عندالمطالبه باشند و یا سررسید آن‌ها حداقل ده روز قبل از سررسید ضمانت‌نامه باشد.

چنانچه سفته‌ها مربوط به اشخاص دیگر بوده و در خلال مدت ضمانت‌نامه وصول گردد، وجه آن به حساب سپرده نقدی ضمانت‌نامه‌ها منظور خواهد شد.

 

ه: سفته با تعهد مشتری (تضمینی):

 

صدور ضمانت‌نامه در مقابل سفته به تعهد ضمانت خواه (مشتری) و ظهرنویسی ضامن یا ضامنین معتبر به میزان حداقل یکصدوبیست درصد مبلغ ضمانت‌نامه پس از کسر سپرده نقدی صورت خواهد پذیرفت.

سفته‌های مذکور، عندالمطالبه بوده و در صورت پرداخت ضمانت‌نامه، نسبت به تعیین سررسید و وصول آن اقدام خواهد شد.

 

و: کالای فاسدنشدنی و سهل البیع یا سهام شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند:

 

صدور ضمانت‌نامه در مقابل این نوع وثائق با موافقت اداره اعتبارات بانک‌ها صورت می‌پذیرد.

این نوع ضمانت‌نامه‌ها در مقابل حداقل ده درصد سپرده نقدی و یکصدوپنجاه درصد برگ انبارهای عمومی مربوط به کالا و یا زیر کلید گرفتن کالای سهل البیع و یا سهام شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند نسبت به بقیه مبلغ ضمانت‌نامه صورت خواهد گرفت.

صدور ضمانت‌نامه در مقابل وثائق فوق باید با بررسی دقیق نسبت به سهل البیع بودن وثائق مزبور و ارزش روز آنها، انجام گیرد.

 

ی: غیرمنقول ( وثیقه ملکی ):

 

چنانچه وثیقه ارائه شده جهت صدور ضمانت نامه، غیرمنقول باشد؛ صدور ضمانت‌نامه در مقابل اخذ حداقل ده درصد سپرده نقدی و یکصدوپنجاه درصد وثیقه غیرمنقول نسبت به بقیه مبلغ ضمانت‌نامه، صورت خواهد گرفت.

وثیقه مورد نظر باید شش دانگ، مفروز، بلامعارض، سهل البیع و دارای سند مالکیت باشد. قبول زمین اماکن تجاری و باغ به عنوان وثیقه اعم از محصور، داخل یا خارج محدوده، مجاز نمی باشد.

 

م: ضمانت‌نامه بانک‌های داخلی یا بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی معتبر خارجی:

 

صدور ضمانت‌نامه در مقابل اینگونه وثایق، صرفاً با اجازه اداره اعتبارات بانک‌ها صورت می‌پذیرد.

سررسید این قبیل ضمانت‌نامه‌ها ممکن است حداکثر تا سررسید ضمانت‌نامه بانک ضامن، باشد.

برای اطمینان بیشتر، پس از دریافت ضمانت‌نامه بانک ضامن، باید طی مکتوبی، وصول ضمانت‌نامه به بانک مزبور اعلام و اضافه شود که وجه الضمان را در سررسید به بانک این بانک ( صادرکننده ضمانت نامه ) پرداخت نمایند.

و در نهایت پس از اخذ درخواست از مشتری، ثبت و بایگانی آن در شعبه بانک و طی کردن عملیات اجرایی، تشکیل پرونده و صدور اسناد حسابداری مربوطه، ضمانت‌نامه بانکی درخواستی، صادر می‌شود.

 

***** وثائق مورد تائید بانک صادرات ایران برای صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی

 

متقاضیان جهت صدور ضمانتنامه ریالی می‌توانند یک یا ترکیبی از وثائق ذیل را به بانک صادرات ایران ارائه نمایند:

 

 • وجه نقد
 • اوراق مشارکت منتشره براساس مجوز بانک مرکزی ج.ا.ا
 • طلا
 • اسنادخزانه
 • سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار نزد بانک صادرکننده اعم از ارزی و ریالی
 • حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری ( اعم از ارزی یا ریالی )
 • تضمین بانک‌های داخلی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی
 • سفته به امضاء متعهد و ظهرنویسی اشخاص معتبر
 • اموال غیر منقول
 • برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا
 • سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • اسناد کشتی یا هواپیما

 

*** آنچه در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی باید بدانید

 

به گزارش کارشناس خبرگزاری سروش، در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی باید بدانید که، متن ضمانت‌نامه و سایر شرایط مربوطه، می‌بایست قبل از صدور، به تائید اداره حقوقی بانک صادرکننده ضمانت نامه، رسیده باشد.

همچنین، ضمانت‌نامه بانکی حتماً باید بصورت چاپی و یا پرفراژ شده و بدون قلم خوردگی صادر گردد و نکته مهم دیگر اینکه، کلیه ضمانت‌نامه‌های بانکی باید با دو امضای مجاز، صادر شوند و ممهور به مهر بانک صادرکننده باشند.

 

***** شرایط و ضوابط صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در بانک صادرات ایران:

 

 • ​​صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانک موکول به اخذ وثیقه از مضمون عنه می‌باشد .
 • صدور ضمانتنامه بابت تضمین وام و هر نوع تسهیلات دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می‌باشد.
 • اخذ حداقل ده درصد مبلغ ضمانتنامه ( یا ظهر نویسی ) بعنوان سپرده نقدی .
 • حداکثر مدت صدور ضمانتنامه یک سال می‌باشد.
 • صدور ضمانتنامه جهت اشخاص ثالث ( ضمانت شده آن می‌بایست شخصی غیر از متقاضی ضمانتنامه باشد.)
 • در تقاضای مشتری می‌بایست مشخصات ذینفع ضمانت‌نامه از نظر خصوصی یا دولتی بودن، مشخص شود.

 

*** نسخ ضمانت‌نامه‌های بانکی

 

به گزارش خبرگزاری سروش، ضمانت‌نامه بانکی در چهار نسخه به شرح ذیل صادر می شود:

 

 • نسخه اول، (نسخه اصلی) مربوط به مضمون له ( ضمانت گیر / ذینفع ) است.
 • نسخه دوم، مخصوص مشتری ( متقاضی / مضمون عنه ) است.
 • نسخه سوم، مخصوص بانک صادرکننده به منظور ضبط در پرونده ضمانت نامه
 • نسخه چهارم، مخصوص بانک صادرکننده به منظور بایگانی در کلاسور ضمانت‌نامه‌ها و به ترتیب سررسید است.

 

لازم به ذکر است، نسخه اول برای ارائه به ذینفع ( مضمون له ) به همراه نسخه دوم ضمانت‌نامه به متقاضی تسلیم می‌شود و روی نسخه سوم با درج جمله «نسخه اصلی و نسخه دوم ضمانت‌نامه تحویل اینجانب گردید» به عنوان رسید، از متقاضی اخذ می‌شود.

 

***** فرایند صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در بانک صادرات ایران:

 

 • استعلام تسهیلاتی که توسط بانک انجام می‌گردد.
 • اخذ سایر مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم‌های مربوطه حسب تشخیص بانک به منظور بررسی درخواست مطروحه.
 • انعقاد قرارداد.
 • صدور ضمانتنامه مورد نظر.

 

 

*** تقلیل مدت یا مبلغ ضمانت‌نامه‌ها چگونه انجام می‌شود؟

 

مبلغ ضمانت‌نامه طبق درخواست ذینفع در طول مدت ضمانت نامه، قابل تقلیل است و بانک به محض دریافت درخواست کتبی ذینفع، دال بر تقلیل مبلغ ضمانت نامه، نسبت به تقلیل آن، اقدام خواهد کرد و همچنین متقاضی می‌تواند به ترتیب فوق، تقاضای کتبی خود را دال بر تقلیل مدت ضمانت‌نامه به بانک صادرکننده ارائه دهد و بانک نیز مکلف است، مطابق تقاضای دریافتی، اقدام نماید.

 

*** تمدید ضمانت‌نامه‌ها چگونه انجام می‌شود؟

 

هر یک از ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره، دارای سررسید معینی است که در متن ضمانت‌نامه منعکس و قید شده است و این تاریخ   نشان‌دهنده مدت اعتبار ضمانت‌نامه است.

متقاضی ضمانت‌نامه ( مضمون عنه ) در درخواست اولیه تقدیمی به بانک و همچنین مضمون له ( ذینفع ) در طول مدت اعتبار ضمانت‌نامه، می‌توانند خواهان تمدید مدت ضمانت‌نامه باشند و بانک صادرکننده نیز موظف خواهد بود، حسب درخواست نامبردگان، نسبت به تمدید ضمانت‌نامه اقدام نماید.

به منظور حفظ حقوق بانک و ذینفع، شعب بانک‌ها موظف هستند، دو ماه قبل از سررسید ضمانت نامه، مراتب را طی مکتوبی به ذینفع     ( مضمون له ) اعلام و یادآوری نمایند، چنانچه ظرف ده روز قبل از انقضای مدت ضمانت نامه، تقاضایی مبنی بر تمدید آن از سوی ذینفع به بانک صادرکننده واصل نشود، بانک نسبت به ابطال ضمانت‌نامه در سررسید، اقدام خواهد کرد.

 

*** ابطال ضمانت‌نامه بانکی چگونه انجام می‌شود؟

 

چنانچه مضمون له طی نامه‌ای با ارسال نسخه اصلی ضمانت‌نامه و یا مضمون عنه با ارائه نسخه اصلی ضمانت‌نامه، تقاضای ابطال  ضمانت‌نامه را نمایند؛ شعبه بانک صادرکننده ضمانت نامه، پس از دریافت درخواست ابطال و اوراق ضمیمه، نسبت به ابطال ضمانت‌نامه اقدام و سپرده نقدی و وثائق ضمانت‌نامه را به متقاضی مسترد می کند.

همچنین، چنانچه ذینفع تا انقضای سررسید ضمانت نامه، وجه الضمان را مطالبه ننموده باشد نیز، بانک مجاز است که نسبت به ابطال ضمانت‌نامه و استرداد سپرده نقدی و وثائق مربوطه اقدام نماید.

بنابراین، مدت تعهد بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره، حداکثر تا سررسید ضمانت‌نامه می‌باشد و پس از آن، بانک هیچ‌گونه تعهدی نسبت به پرداخت وجه‌الضمان نخواهد داشت.

 

*** پرداخت ضمانت‌نامه بانکی

 

همانطور که در قسمت‌های مختلف به آن اشاره شد، ذینفع ( مضمون له ) در طول مدت اعتبار ضمانت‌نامه ( قبل از سررسید آن ) به محض آنکه اراده نماید، می‌تواند طی مکتوبی، خواهان وجه‌الضمان باشد و بانک صادرکننده نیز بلادرنگ مکلف به پرداخت است.

پس از پرداخت وجه الضمان بانک طی اخطاری به ضمانت‌خواه ( مضمون عنه ) اعلام می‌کند که وجه‌الضمان پرداختی را به بانک واریز نماید.

چنانچه ضمانت‌خواه اقدامی به عمل نیاورد، بانک نسبت به اجرای وثائق ضمانت‌نامه از طریق مراجع قضائی اقدام خواهد کرد.

 

*** اگر اصل ضمانت‌نامه بانکی مفقود شد، تکلیف چیست؟

 

در بعضی مواقع ممکن است اصل ضمانت‌نامه ( نسخه اصلی ) توسط مضمون له ( ذینفع ) یا مضمون عنه ( متقاضی / ضمانت خواه ) مفقود شود. در اینگونه موارد، بانک صادرکننده ضمانت‌نامه می‌تواند با رعایت نکات ذیل، نسبت به صدور المثنی ضمانت‌نامه، اقدام نماید:

 

 • لازم است، موضوع فقدان ضمانت‌نامه، کتباً از طرف مشتری یا ذینفع به شعبه صادرکننده، اعلام شود.
 • چنانچه ضمانت‌نامه توسط متقاضی ( مضمون عنه ) مفقود شده باشد، شعبه صادرکننده باید موضوع مفقود شدن را کتباً به ذینفع اعلام و در خصوص صدور المثنی، نظریه ذینفع را استعلام نماید.

 

به گزارش کارشناس سرویس بانک، بورس و بیمه خبرگزاری سروش، با توضیحات فوق  می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که، ضمانت‌نامه بانکی یک ابزار مبتکرانه مالی است که در قراردادهای تجاری، بسیار با اهمیت است و به شدت مورد توجه فعالان اقتصادی و صنعتی قرار گرفته است، زیرا ریسک قراردادهای مختلف را به حداقل می‌رساند و یک ضمانت اجرایی قدرتمند محسوب می‌شود و شاید بتوان اینگونه گفت که، هیچ قراردادی بدون داشتن ضمانت‌نامه بانکی و بیمه، قابلیت اجرایی ندارد.

 

حالا با توجه به شناختی که از اهمیت و کاربرد این ابزار قدرتمند مالی، حاصل شد، بهتر می‌توان درک کرد که ادعای معاون اعتبارات بانک صادرات ایران چه ادعای بزرگی است و برای اینکه یک بانک در نظام بانکی کشور به رتبه برتر در این حوزه دست پیدا کند، باید چه اعتبار و توانمندی قابل توجهی در این حوزه داشته باشد.

 

بی‌شک با توضیحات فوق، بانکی که می‌خواهد در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی رتبه برتر را داشته باشد باید در ابتدا چند موقعیت یا توانمندی یا اعتبار یا تمام موارد فوق را با هم داشته باشد و شاید با توجه به همین موارد، بتوان در واقعیت نه شعارهای تبلیغاتی هدفمند، بانک برتر در نظام بانکی را شناخت و مورد تائید قرار داد.

 

*** از موارد یا موفقیت‌هایی که یک بانک، قبل از رسیدن به رتبه برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، باید بدست آورد، می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

 

نکته اول و روشن در خصوص بانکی که بخواهد رتبه برتر را در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی داشته باشد، این است که، باید تعداد مشتریان زیادی داشته باشد و حتی شاید بتوان گفت، یکی از بانک‌ها در نظام بانکی کشور است که توانسته، بیشترین مشتریان را به خود جلب کند.

نکته دوم و مهم برای اینکه بانکی بخواهد رتبه برتر را در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی داشته باشد، داشتن اعتبار نزد مشتریان و سهامداران است و طبیعی است اگر بانکی بتواند این مقام را بدست آورد، حتما دارای اعتباری قابل توجه نزد متقاضیان و دریافت‌کنندگان ضمانت‌نامه‌های بانکی است.

نکته سوم و مهمی که برای رسیدن به رتبه برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی لازم است و بدون شک هر بانکی این موقعیت و توانمندی را ندارد، داشتن شعبه‌های متعدد و قوی در داخل و خارج از کشور است.

نکته چهارم و مهمی که داشتن آن برای اخذ رتبه برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، پرواضح است، داشتن پشتوانه مالی قوی است که بتواند در فراز و فرود ضمانت‌نامه‌های بانکی، ضمانت‌های لازم را تامین و وصول کند.

و در نهایت نکته پنجم و مهم اینکه، اگر بانکی بخواهد رتبه برتر را در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اخذ کند، علاوه بر مشتریان و روابط قابل توجه اقتصادی، باید دارای مدیران و کادری منسجم، کارآزموده و حرفه‌ای باشد.

 

*** عملکرد بانک صادرات ایران در حوزه ضمانت‌نامه‌های ریالی

 

درواقع می‌توان اینگونه گفت یا نتیجه‌گیری کرد، بانکی که می‌خواهد رتبه برتر را در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی در نظام بانکی کشور اخذ کند، باید قبل از آن، پنج موفقیت فوق را بدست آورده باشد و به بیان دیگر اگر بانکی بتواند رتبه برتر را در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی اخذ کند، می‌توان موفقیت‌های آن را در موارد فوق، تائید کرد.

 

در پایان و با توجه به توضیحات فوق به پاسخ سوال پایانی و دهم گزارش فوق، که به ادعای معاون اعتبارات بانک صادرات ایران برمی‌گردد، می‌رسیم، شخصی که،عملکرد بانک متبوع خود در این زمینه را قابل قبول ارزیابی کرده بود.

برای یافتن پاسخ سوال دهم مبنی بر اینکه عملکرد بانک صادرات ایران در حوزه ضمانت‌نامه‌های ریالی چگونه بوده و چرا معاون اعتبارات این بانک مدعی است، بانک متبوعش می‌تواند در سال ۱۳۹۷ به رتبه برتر در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در شبکه بانکی کشور، دست یابد، باید سراغ مستندات و آمار و ارقامی رفت که قابل بررسی و تائید و حتی تائید بانک مرکزی کشور باشد.

 

*** عملکرد بانک صادرات ایران در سال ۹۶

 

خبرنگار سروش برای رسیدن به این نتیجه و جواب سوال فوق، عملکرد بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۶ را در خصوص صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی، زیر ذره‌بین آمار برد و به این نتیجه رسید:

 

ضمانت‌نامه‌های ریالی صادر شده توسط این بانک در سال ٩۶ قریب به ١٨ هزار و ۵٠٠ میلیارد ریال افزایش یافته و همچنین در مقابل مطالبات این بخش نیز، رقم قابل توجهی، بالغ بر ١٠٠٠ میلیارد ریال نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

 

*** عملکرد یکساله بانک صادرات ایران در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی

 

با توجه به آمار و ارقام فوق، می‌توان اولین ادعای معاون اعتبارات بانک صادرات ایران، مبنی بر موفق ارزیابی کردن عملکرد همکارانش در سال ۹۶ در حوزه صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی را، تائید کرد، زیرا پیام آمار و ارقام عملکرد کارکنان بانک صادرات ایران، رشد ٢١.٧ درصدی این بانک در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی است که در نوع خود، کم‎نظیر و قابل توجه است.

اما ادعای دوم معاون اعتبارات بانک صادرات ایران که در واقع محور اصلی گزارش را به خود اختصاص داده بود و توسط آمار و ارقام فوق، می‌توان آن را تائید یا رد کرد، اخذ رتبه رتبه برتر صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی در شبکه بانکی در سال ٩٧ است.

 

به گزارش کارشناس سرویس بانک، بورس و بیمه خبرگزاری سروش، با در نظر گرفتن عملکرد این بانک در سال‌های گذشته و رشد حدود ۲۲ درصدی این بانک در سال ۹۶، می‌توان با امیر یوسفیان معاون اعتبارات بانک صادرات ایران هم‌نظر شد و تائید کرد، بانک صادرات ایران با توجه به پتانسیل‌های موجود و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در این بانک، در سال ۱۳۹۷ به رتبه برتر صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی ، دست خواهد یافت و نکته قابل توجه ومهم در این موفقیت، موفقیت‌های بزرگ دیگری است که بی‌شک، بانک صادرات ایران قبل از موفقیت مذکور به آن‌ها دست یافته است.

در پایان، می‌توان، بانک صادرات ایران را پیشاپیش به عنوان بانک برتر کشور در صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی ، معرفی و به مدیران و کادر پرتلاش این بانک کشور، تبریک گفت…

انتهای پیام///

منبع
سروش
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 19 =

کلید مقابل را فعال کنید