کد خبر:66040
پ
وام+بانکی

سود سپرده‌های بانکی خود را حساب کنید

مشتریان بانک ها میتوانند سود سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت خود را به ساده ترین روش محاسبه کنند.

مشتریان بانک ها میتوانند سود سپرده‌های بانکی کوتاه مدت و بلند مدت خود را به ساده ترین روش محاسبه کنند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، مشتریان بانک ها می توانند با فرمولی، سود سپرده را محاسبه کنند، که در ادامه به ساده ترین روش ممکن نحوه محاسبه سود سپرده های بانکی را آموزش میدهیم.

محاسبه سود سپرده‌های بانکی

سود سپرده‌های بانکی معمولا به صورت روزشمار و با نرخ سود علی‌الحساب طبق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

(مدت به روز) × (نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری) تقسیم بر ۳۶۵ = سود سپرده های کوتاه مدت روز شمار

به عبارت دیگر وقتی کارمند بانک به شما می‌گوید سود روزشمار ۱۵ درصد، یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می‌شود. عبارت ۳۶۵ در فرمول بالا، معرف ۳۶۵ روز سال است.

به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در بانک با نرخ ۱۵ درصد نگه داریم سود آن اینگونه به دست می آید که عدد ۱۰ میلیون در ۳۰ برای ماه های ۳۰ روزه و ۳۱ برای ماه های ۳۱ روزه ضرب شده و عدد ۳۰۰ میلیون به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب می شود.

حال عدد ۴۵ میلیون به دست آمده بر ۳۶۵ تقسیم می شود و مبلغ ۱۲۳ هزار تومان به دست می‌آید و این سود یک ماه مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثابت با نرخ ۱۵ درصد است.

محاسبه سود سپرده‌های بلند مدت بانکی

سود سپرده‌های بلند مدت بانکی شامل (۱ساله- ۲ساله- ۳ساله -۴ساله -۵ساله )یا کوتاه مدت ویژه (۳ماهه-۶ماهه-۹ماهه)طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت ماهیانه و با نرخ سود علی الحساب، طبق فرمول زیر محاسبه می شود:

(نرخ) × (مبلغ سپرده گذاری)=سود یکسال برای سپرده مورد نظر    

سود یکسال برای سپرده مورد نظر  تقسیم بر ۱۲=سود یک ماه برای سپرده مورد نظر

در نتیجه چنانچه پرداخت سود سالانه باشد، نرخ سالانه و در صورتی که پرداخت سود ماهانه باشد نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ سالانه بر ۱۲ تعیین می‌شود.

مثال:سود یک ماه برای یک حساب بلند مدت ۱ساله که  ۱میلیون تومان موجودی داشته با نرخ ۲۲درصد میشود:

سود یکسال کامل             ۲۲۰۰۰۰ تومان = (٪۲۲*۱۰۰۰۰۰۰)

سود یکماه کامل             ۱۸۳۳۳ تومان = (۱۲/۲۲۰۰۰۰)

انتهای پیام///

منبع
اخبار صنایع