کد خبر:61216
پ
کارگاه ها

اعلام ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی

ارزش مصرف واسطه کارگاه‌های بازرگانی وخدماتی، ٢۴ درصد ستانده‌های این کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهد.به این ترتیب ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی وخدماتی ٧۶ درصد ارزش ستانده‌های این کارگاه‌ها است.

ارزش مصرف واسطه کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی ٢۴ درصد ستانده‌های این کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهد.به این ترتیب ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی وخدماتی ٧۶ درصد ارزش ستانده‌های این کارگاه‌ها است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، به نقل از مرکز آمار ایران، ٣٠ درصد پرداخت‌های کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی بابت اجاره بنا و ساختمان، ١۶ درصد از پرداختی‌های این کارگاه‌ها برای ملزومات غیر اداری و ١۴ درصد آن به مالیات وعوارض اختصاص دارد.

اعلام ارزش افزوده کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی

ارزش مصرف واسطه کارگاه‌های بازرگانی وخدماتی ، ٢۴ درصد ستانده های این کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. به عبارتی ارزش افزوده کارگاه های بازرگانی وخدماتی ٧۶ درصد ارزش ستانده های این کارگاه‌ها است که در کارگاه‌های با فعالیت خدمات مالی ١٠درصد ، معماری ومهندسی ١١درصد ، عمده فروشی ١۴ درصد  وکارگاه های با فعالیت های انتشاراتی ١۶ درصد، جزو کارگاه‌های با کمترین هزینه های واسطه ای به شمار می روند.

همچنین کارگاه های با فعالیت تهیه صرف غذا و نوشیدنی با ۴۵ درصد، تعمیر رایانه وکالاهای خانگی با٣٨ درصد، تولید فیلم سینمایی ،ویدیویی و برنامه های تلویریونی، با ٣٣ درصد، کارگاه های تبلیغاتی وبازار پژوهی با ٢٧ درصد، جزوکارگاه های بابیشترین هزینه های واسطه ای محسوب می‌شوند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و اخبار صنایع، ٣٠ درصد پرداخت‌های کارگاه‌های بازرگانی و خدماتی بابت اجاره بنا وساختمان، ١۶ درصد از پرداختی‌های این کارگاه‌ها برای ملزومات غیر اداری و ١۴ درصد آن به مالیات وعوارض اختصاص دارد.

انتهای پیام///

منبع
مرکز آمار ایران
ارسال دیدگاه