داریوش اسماعیلی  معاون معدنی وزیر صنعت

پیام تبریک معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت به مناسبت روز ملی صنعت و معدن + ( فیلم )

اپراتور 7
پیام تبریک زادبوم

پیام تبریک رئیس کل سازمان توسعه تجارت به مناسبت روز ملی صنعت و معدن + (فیلم )

اپراتور 7
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت

پیام تبریک معاون طرح و برنامه وزیر صنعت به مناسبت روز ملی صنعت و معدن +( فیلم )

اپراتور 7
پیام تبریک تابش

پیام تبریک رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مناسبت روز ملی صنعت و معدن +( فیلم )

اپراتور 21
حسین زاده مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های ایران

پیام تبریک مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن + ( فیلم)

اپراتور 21
کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت

پیام تبریک معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت به مناسبت روز ملی صنعت و معدن + ( فیلم)

اپراتور 7
دکتر بیات رئیس سازمان گسترش و نوسازی

پیام تبریک مدیرعامل ایدرو به مناسبت روز ملی صنعت و معدن + ( فیلم )

اپراتور 21
کیانی،مدیرسازمان مدیریت صنعتی

پیام تبریک مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن + (فیلم)

اپراتور 7
افروز بهرامی،مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

پیام تبریک مدیرعامل صندوق ضمانت ایران به مناسبت روز ملی صنعت و معدن + ( فیلم )

اپراتور 21
قبادیان،معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت

پیام تبریک معاون پژوهش، فناوری و آموزش وزیر صنعت به مناسبت روز ملی صنعت و معدن + (فیلم )

اپراتور 7
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت

رفع مشکلات صادر کنندگان + فیلم

سروش زیما
1 2 3 22