رزم خواه

مشاور عالی مدیرعامل شرکت طراحی صنایع پتروشیمی در گفت و گو با خبرگزاری صنایع + فیلم

زهرا نعیمی
سلطانی

مشاور بانوان کارافرین سازمان صنایع کوچک در گفت و گو با خبرگزاری صنایع + فیلم

زهرا نعیمی
بیژن کردستانی

مدیر عامل شرکت‌های صنعتی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرگزاری صنایع + فیلم

زهرا نعیمی
معز

مدیر حقوقی سازمان صنایع کوچک در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

زهرا نعیمی
نعمتی

نماینده مردم تهران ، ری، اسلام شهر و شمیرانات در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

زهرا نعیمی
اولاد قبا

گفتگوی نماینده مردم تهران در مجلس با خبرگزاری صنایع + فیلم

زهرا نعیمی
مردانی

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران در خبرگزاری صنایع + فیلم

زهرا نعیمی
توانا

مدیر شهرک‌های صنعتی پرند در خبرگزاری صنایع + فیلم

زهرا نعیمی
مقیمی-۲

حضور معاون سازمان صنایع کوچک در خبرگزاری صنایع + (فیلم)

زهرا نعیمی
هاکوپیان

حضور مدیر عامل هاکوپیان در خبرگزاری صنایع + (فیلم)

فائزه رجبی
1 2 3 5