سخا

مدیرعامل شرکت مدیریت صادرات نسل جنوب کارون در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

سروش زیما
خوانپور

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

سروش زیما
بدلی

مدیر عامل یکی از شرکت‌های شهرک صنعتی ارومیه در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

سروش زیما
زرآبادی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

سروش زیما
علی آقا زاده

استاندار استان مرکزی در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

سروش زیما
نیک بخت

استاندار همدان در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

سروش زیما
مهدی زاده

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

سروش زیما
عبدلی

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

سروش زیما
دهقان

مدیر توسعه صنعتی و فن آوری شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد در گفتگو با خبرگزاری صنایع +فیلم

سروش زیما
عظیمی

مدیر عامل شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان یزد در گفتگو با خبرگزاری صنایع + فیلم

سروش زیما
1 2 3 7