نجفی

حضور برخی از مسئولین و کارآفرینان در غرفه خبرگزاری صنایع (گزارش تصویری)

هانیه حسینی
صنایع کوچک

نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک ایران (گزارش تصویری)

هانیه حسینی
تجلیل از صنعتگران

تجلیل از صنعتگران برتر (گزارش تصویری)

هانیه حسینی
نجفی صنایع

خبرگزاری صنایع در نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک (گزارش تصویری)

هانیه حسینی
دیدار با غرفه داران

بازدید رئیس سازمان صنایع کوچک از نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک (گزارش تصویری)

هانیه حسینی
افتاحیه_Copy1

نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک (گزارش تصویری/ قسمت سوم)

هانیه حسینی
لاریجانی

نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک (گزارش تصویری/ قسمت دوم)

هانیه حسینی
چیدمان غرفه دراران

نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک (گزارش تصویری/ قسمت اول)

هانیه حسینی
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت

نشست خبری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک (گزارش تصویری)

هادی بهی
سامانه سککوک

رونمایی سامانه سککوک در نمایشگاه الکامپ(گزارش تصویری)

فائزه رجبی
کارگروه تولید

کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل جلسه داد

هادی بهی
1 2 3 8