ماهنامه صنایع

ماهنامه صنایع، مجموعه‌ای است که در پایان هر ماه در اختیار مخاطبان گرامی قرار می‌گیرد. ماهنامه صنایع در هر ماه به مهمترین موضوعی که مورد توجه محافل رسانه‌ای و فعالان حوزه صنعت و اقتصاد قرار داشته، می‌پردازد و با گفتگو، تهیه گزارش و یادداشت از موضوع مورد نظر، مخاطبان گرامی را با ابعاد مختلف آن، آشنا می‌کند.